№ 4 (2021): Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»
Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»

Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 4. 145 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 22 грудня 2021 р.

Весь випуск
Download the issue as one file

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

М. С. ГЛУХОВСЬКА
3-8
ДЕРИВАТИ КАТЕГОРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ ТА ЇХНІ МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ В МОВІ
PDF
Л. І. КАВУН
9-15
ХУДОЖНЯ ОБРАЗНІСТЬ РОМАНУ ОЛЕКСИ СЛІСАРЕНКА «ЧОРНИЙ АНГЕЛ»
PDF
Т. М. ЛЕВЧЕНКО
16-21
СЛЕНГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ В МОВІ СУЧАСНИХ МАСМЕДІА
PDF
М. М. ПАНОЧКО
22-27
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В 70-Х РОКАХ ХХ СТ.
PDF
К. С. ПАНТІЛЕЄНКО
28-32
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ «ЖИТТЯ» ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ В РОМАНІ «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ» МАРІЇ МАТІОС
PDF
Л. А. СЕМАК
33-39
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
О. І. СУШКО, Г. М. КОВАЛЬОВА
40-45
ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНІ ОДИНИЦІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СВІТЛІ СТВОРЕННЯ ТЕКСТУ СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
PDF
О. С. ШАНІНА, О. О. СІКОРСЬКА
46-51
СУГЕСТИВНІСТЬ У ПЕРФОРМАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ НА ЕТАПІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
PDF

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

А. І. АРТЕМЕНКО
52-56
ПРАГМАТИЧНА МОДАЛЬНІСТЬ СТИМУЛЮЮЧИХ ПЕРЕПИТУВАНЬ
PDF
О. О. БАЛАБАН
57-63
КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ УНІВЕРСАЛІЙ
PDF
Г. М. БІЛОКОНЬ
64-69
ІДЕНТИЧНІСТЬ «НОВОГО АДАМА» У РОМАНІ ЛЕСЛІ МАРМОН СІЛКО «САДИ В ДЮНАХ»
PDF
П. О. ГАЄВА
70-75
МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС У СУЧАСНІЙ ДИСКУРСИВНІЙ ПАРАДИГМІ
PDF
Л. В. ГІКОВ
76-81
ФАХОВА ЛЕКСИКА: ШЛЯХИ ЗАКРІПЛЕННЯ
PDF (English)
Л. В. КОЗЯРЕВИЧ-ЗОЗУЛЯ
82-87
ЕМПАТІЯ В ПАРАДИГМІ ЛІНГВОКОНФЛІКТОЛОГІЇ
PDF
А. М. ЛЯШУК
88-96
КОГНІТИВНО-РИТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ ОБРАЗЛИВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АВСТРАЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ
PDF
І. І. ОРЕЛ
97-103
ТИПОЛОГІЯ ОБРАЗІВ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ОБСЦЕННИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
PDF
А. А. ХІЛЬКОВСЬКА
104-111
ЛІНГВО-КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ КРИТИКИ ТА НЕСХВАЛЕННЯ У ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОАН РОУЛІНГ «КУЄ ЗОЗУЛЯ»)
PDF
І. І. ШАЙНЕР
112-117
ТЕМАТИЗАЦІЯ ЕМОЦІЙ У СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ
PDF