ФАХОВА ЛЕКСИКА: ШЛЯХИ ЗАКРІПЛЕННЯ
PDF (English)

Ключові слова

закріплення, досвід, переклад, методика, фахова лексика, досліджувати, розвивати die Festigung, das Verfahren, die Übersetzung, Methodik, Fachlexik, erforschen, entwickeln

Як цитувати

HIKOV, L. V. (2022). ФАХОВА ЛЕКСИКА: ШЛЯХИ ЗАКРІПЛЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 76-81. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.13

Анотація

У статті йдеться про деякі надійні методи закріплення фахової лексики, які відіграють важливу роль на заняттях з іноземної мови як другої у вищих навчальних закладах. Випускники такого навчального закладу повинні могти без словника читати й розуміти фаховий текст. Вони повинні також бути у змозі вести фахову розмову з іноземним колегою на його рідній мові. Ці вимоги знайшли своє втілення у програмах навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах в Україні. В центрі уваги – такі важливі завдання, як вибір навчального матеріалу, розвиток продуктивних усних навичок та читання іноземних текстів. Головним предметом навчального процесу є граматична й лексична система даної іноземної мови. Очевидно, що без знання лексики неможливе ні раціональне читання, ні фахове мовлення. Важливим для засвоєння фахової лексики є вибір словарного мінімуму і розробка системи вправ, що особливо спричиняють труднощі як для студентів, так і для викладачів. Тому лише багаторазовий повтор уможливлює засвоєння такої лексики. Розглянуто переклад фахового тексту на рідну мову як важливий аспект закріплення фахової лексики. Він використовується як навчальний засіб трансляції понять з однієї мови на іншу, або як засіб здобування інформації з іноземного джерела. Переклад служить для розкриття значення й закріплення незнайомого запасу слів. Важливе завдання вчителя – перевірити правильність і повноту зрозуміння студентами фахового тексту, оскільки фахові тексти відрізняються один від одного лексичним наповненням, особливостями граматики, інформаційною цінністю та обсягом. Особливо ефективним при цьому є метод запитання – відповідь.
Продуктивними видаються такі запитання, відповідь на які призводить до визначення поняття: землетрус, повінь, прогноз погоди, виверження вулкану, повені, зливи, спека, холод, шторми, течії, опади тощо. Згадані комунікативно спрямовані запитання володіють більшою цінністю, ніж запитання без питального слова.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.13
PDF (English)

Посилання

Helbig, Buscha. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin München Wien Zürich. New York : Langenscheidt, 2018. 654 S.

Lеоnіd Hікоv: Über den Fremdsprachenunterricht an der Universität. Humanities science current issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers / [editorscompliers V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomrya]. Drohobych: Publishing House „Helvetica“, 2019. Issue 23. Volume 1. 172 P. P. 126–131.

Mummert I., Pommerin G. Über die allmähliche Verfertigung von Texten. DaF. München /Berlin, 2020, S. 310.

Fahrbach К., Fahrbach E. Der Mensch und das Meer. Wissen der Welt. Wien : Österreichischer Bundesverlag, 2016. 450 S. S. 8–12.