ДЕРИВАТИ КАТЕГОРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ ТА ЇХНІ МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ В МОВІ
PDF

Ключові слова

дериват, інновація, словотвірна категорія інструментальності, асоціація, мотивація derivative, innovation, word-forming, category of instrumental, association, motivation

Як цитувати

ГЛУХОВСЬКА, М. С. (2022). ДЕРИВАТИ КАТЕГОРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ ТА ЇХНІ МОТИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ В МОВІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 3-8. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.1

Анотація

У статті розглянуто словотвірні інновації категорії інструментальності в когнітивному аспекті, які мають мотиваційне підґрунтя. Ця категорія не є найвисокопродуктивнішою серед іменникових словотвірних категорій, але відзначається наявністю значної кількості дериватів із асоціативно-порівняльною мотивацією. У межах самої категорії окремо розглянуто деривати за мотиваційно-словотвірними і структурно-словотвірними особливостями. Матеріалом дослідження слугували словники словотвірних інновацій, укладені А. М. Нелюбою (2008-2009, 20012-2013, 2014), художні твори, тексти мас-медіа.
Розглядаючи деривати категорії інструментальності, було виділено три групи: 1) деривати на позначення авторства, «винахідника» інструмента, 2) деривати із вказівкою на призначення (виконувана дія) інструмента, 3) деривати – носії видільної ознаки (ознак) інструмента.
Описуючи першу групу «Авторство» і походження інструментів, зазначається, що спільним для дериватів цієї групи є елемент, значення якого є сема «виконавець дії». Поширеним є явище переходу таких назв діяча на знаряддя, яким він діє, виконує відповідну роботу. Серед дериватів-інновацій із асоціативно-порівняльною мотивацією наявна значна кількість назв, у яких авторство назви зафіксовано в самій назві. В основному такими фіксаторами авторства є прізвища осіб, а самі деривати позначають різноманітні предмети: предмети одягу, страви, предмети побуту, пристрої та механізми.
Щодо до другої групи «Призначення чи виконувана дія інструментів», то серед дериватів цієї групи за семантичними ознаками авторка виділяє дві підгрупи інструментальності: інструменти за виконуваною дією і локативи за призначенням.
Мотиваційні основи дериватів другої групи мають переносне (асоціативно-порівняльне) значення, звідси випливає, що асоціативність і порівняння зберігаються і в похідних дериватах. Розуміння значення деривата цілком зумовлене контекстом.
Різновид дериватів інструментальності третьої групи «Видільна ознака (ознаки) інструмента» є найрізноманітнішим щодо кількості дериватів і різновидів інструментів. Серед них є предмети, що позначають страви і напої, транспортні засоби, одяг, твори, пристрої. Значна кількість інших різновидів представлена невеликою кількістю зразків дериватів. Мотиваційна асоціативність і порівняльність дериватів цієї групи втілено різними способами.
Аналізуючи приклади до кожної групи утворених дериватів і різноманітність самих мотивів дериватів, ми виділили окремі тематичні групи. Охарактеризовано твірні бази усіх тематичних груп, описано їхнє мотиваційне співвідношення та мотиваційні зв’язки як основа асоціативної мотивації новотвору в мові. Виявлено когнітивне підґрунтя асоціативної мотивації дериватів категорії інструментальності.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.1
PDF

Посилання

Закревська Я. В. Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. Київ : Наукова думка, 1976. 155 p.

Земская Е. А., Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А. Словообразование. Современный русский язык : учеб. для филол. спец. ун-тов. (2-е изд., испр. и доп.). Москва : Высшая школа, 1989. 381 c.

Ковалик І. І. Питання слов’янського іменникового словотвору. Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1958. C. 12–13.

Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. Київ : Радянська школа, 1974. 182 c.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника. Херсон, 2002. 432 с.

Селіванова О. Когнітивна ономасіологія. Київ : Вид-во Фітосоціоцентру, 2000. 248 c.