ІДЕНТИЧНІСТЬ «НОВОГО АДАМА» У РОМАНІ ЛЕСЛІ МАРМОН СІЛКО «САДИ В ДЮНАХ»
PDF

Ключові слова

космополітизм, ідентичність, транснаціональна мобільність, завойовницьке месіанство, корінне населення cosmopolitanism, identity, transnational mobility, conquest messianism, indigenous people

Як цитувати

БІЛОКОНЬ, Г. М. (2022). ІДЕНТИЧНІСТЬ «НОВОГО АДАМА» У РОМАНІ ЛЕСЛІ МАРМОН СІЛКО «САДИ В ДЮНАХ». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 64-69. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.11

Анотація

Стаття присвячена дослідженню своєрідності завойовницького месіанства, яка є основою антропоморфічного націоналізму літературного процесу ХІХ – першої половини ХХ сторіччя, що сприяло узурпації американської ідентичності образами християнізованого білого чоловіка на матеріалі роману сучасної корінної письменниці Леслі Мармон Сілко «Сади в дюнах» та одного з її головних героїв Едварда Палмера. Проаналізовано огляд ідей науковців щодо тенденцій інтерпретування сучасних літературних творів авторів індіанського походження. Зазначено, що чисельні літературознавці звертають увагу на космополітизм як на корисну концепцію для розширення та розробки галузей постколоніальних досліджень, досліджень у межах географічних та літературних кордонів і, мабуть, найбільш провокаційно, досліджень індіанців і корінних народів Північної Америки. Висвітлено наявність анти-американських тем, що загострюють увагу читача проти європейської просвітницької конфігурації расових тіл і хвороб. Зроблено спробу з’ясувати розуміння справжніх цінностей представниками європейського та північноамериканського імперіалізму та корінних американців. Аналіз наведених текстових прикладів доводить наявність особливого акценту, що робиться на питаннях, пов’язаних із ідентичністю, культурою та суспільством у контексті збільшення транснаціональної мобільності, технологічного прогресу та глобалізації. У статті зазначено, що колоніальні загарбники наділили чужий та екологічно відмінний ландшафт Америки тропічністю, аби якомога ближче перетворити її на тропічний Едем, якого вони так прагнули, відправляючись на новий континент, натомість ставши тропічним пеклом, яке було створено завдяки колоніальному контакту, епідеміям, договорам, виселенню, примусовому переселенню та вигнанню корінних американців із їхніх суверенних земель.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.4.11
PDF

Посилання

Березнікова Н. І. Діалог молоді та батьків: пошук справжніх та фальшивих цінностей корінної ідентичності у творчості Шермана Алексі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія»: зб. наук. праць. Одеса, 2021. Вип. 48. Т. 3. С. 110–114.

Шостак О. Г. Становлення письмової літературної традиції корінних народів Північної Америки. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія Філологічні науки. 2021. № 2(22). С. 98–112.

Шостак О. Г. Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження. Київ : Талком, 2020. 543 с.

Шостак О. Г. Леслі Мармон Сілко: Між білим і червоним полюсом американської літератури. Літературознавчі студії : зб. наук. праць. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. Вип. 12. С. 502–508.

Шостак О. Г. Архетипологія роману Леслі Мармон Сілко «Сади в дюнах». Літратурознавчі студії : зб. наук. праць. Київ : ВПЦ Київський університет, 2009. Вип. 23. Ч. 1. С. 456–463.

Шостак О. Г. Втілення ідеї всеєдності у романі «Сади в дюнах» Леслі Мармон Сілко. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук праць. Київ : Університет «Україна», 2013. Вип. 28. С. 295–311.

Cheah, Pheng. Inhuman Conditions: On Cosmopolitanism and Human Rights. Harvard UP, 2006. 336 р.

Ryan, Terre. “The Nineteenth-Century Garden Imperialism, Subsistence, and Subversion in Leslie Marmon Silko’s Gardens in the Dunes.” SAIL, vol. 19, no. 3, 2007, pp. 115–132.

Silko, Leslie Marmon Gardens in the Dunes: A Novel. Scribner Paperback Fiction Published by Simon and Schuster, 1999. 480 p.

Stannard, David. American Holocoust: The Conquest of the New World. Oxford University Press, 1993. 416 p.