№ 1 (2023): Академічні студії. Серія «Педагогіка»
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2023. № 1. 143 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 26 квітня 2023 р.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЩОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

А. O. ВОРНАЧЕВ
3-9
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»
PDF
Г. М. ДАВИДЮК, Н. В. КАРДАШУК, М. А. ОСИП
10-15
БІОАДЕКВАТНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЦІЛІСНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
PDF
Ж. Ю. ДАЮК, Н. Л. ЦЮЛЮПА, О. В. ЗАХОДЯКІН
16-21
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF
Є. А. ДУРМАНЕНКО
22-27
ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПСИХО-ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
PDF
Н. А. ЗОБЕНЬКО, Т. С. ЗОРОЧКІНА
28-34
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
PDF
Л. В. ЛИМАР
35-40
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ – МЕДИКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF
А. П. МАРТИНЮК, В. А. ТРИНДЮК
41-47
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: АДАПТАЦІЯ ТА ВИКЛИКИ
PDF
Н. Ю. НАРИХНЮК, Л. І. ЛЕЙБИК, Н. Ю. КОРІНЧУК
48-55
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRAN1, GRAN-2D, 3D CАLCULATOR – GEOGEBRA З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
PDF
Н. О. РОМАНЧУК
56-61
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
PDF
Т. Г. ЯРНИХ, О. А. РУХМАКОВА, М. В. БУРЯК, С. В. ОЛІЙНИК
62-67
ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПОНЕНТІВ НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЗАНЯТТЯ «ПРИГОТУВАННЯ МАЗЕЙ»
PDF

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

О. П. МИТЧИК, В. Й. ТАРАСЮК, М. С. МОРОЗ
110-115
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
PDF