ШКІЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ
PDF

Ключові слова

учні, тема «Екологія», природничий експеримент, санітарно-гігієнічні норми, ефективність впровадження students, the theme «Ecology», science experiment, sanitary and hygienic standards, efficiency of implementation

Як цитувати

МЕЛЬНИК, В. Й. (2023). ШКІЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 133-139. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.20

Анотація

Робота присвячена дослідженню проблеми формування і розвитку дослідницьких умінь і навичок проведення експериментів при вивченні і оцінці екологічного стану навколишнього середовища та засвоєння основних санітарно-гігієнічних норм. Схарактеризовані основні завдання та наведені приклади практичного застосування природничого експерименту в 11 класі Малоглушанського ліцею. Для вивчення ефективності впровадження експерименту проведено діагностування абсолютної та якісної успішності школярів за пройденим програмним навантаженням теми «Екологія», проведено ранжування навчальних предметів за рівнем інтересу до них до і після виконання дослідницької роботи. Аналіз отриманих результатів свідчить, що учні, на жаль, ще не зробили свій вибір щодо майбутньої професії. Деякі завдання, особливо існування санітарно-гігієнічних норм та вимог до шкільних приміщень, пришкільної території тощо, для них були абсолютно невідомими новими поняттями. З’ясовано, що після експерименту в учнів з’явився підвищений інтерес до природничих предметів, їх зацікавленість виросла з 9,5% до 23,8%; в 2 рази підвищився інтерес до вивчення біології та екології. Доведено, що виконання учнями дослідницької роботи дає кращий результат у сприйнятті нового матеріалу та розвитку дослідницьких умінь. Підвищився рівень абсолютної і якісної успішності учнів з природничих дисциплін. Так, абсолютна успішність учнів після проведення шкільного експерименту становить 100% (проти 95,2% до експерименту). Рівень якісної успішності зріс на 38% (з 43% до 81%). Запропоновано та апробовано методику впровадження природничого дослідження в закладах загальної середньої освіти в позакласній роботі при вивченні теми «Екологія». Надані пропозиції вирішення проблеми впровадження природничих експериментів в загальноосвітній процес шкільної освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.20
PDF

Посилання

Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗКиїв. держ. лінгв. ун-т. К.: Форум, 2000. 270 с.

Бровко С. Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології. Рідна школа. 1998. № 7-8.

Ващенко Л. С. Розвиток дослідницьких умінь старшокласників в умовах профільної школи. Біологія і хімія у рідній школі. 2017. № 3. С. 23–27.

Галегова О.В., Нікітіна І.П., Шелехова В.В. Виховуємо юного дослідника. Харків: Країна мрій, 2007. 240 с.

Дослідна і проектна діяльність під час вивчення біології. Укладач К.М. Задорожний. Харків: Основа, 2008. 143 с.

Hrytsai N. Formation Training Of Value Attitude To Nature In Children For Future Teachers. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2018. Volume XLIII. Р. 364–373. (Web of Science). DOI:

15405/epsbs.2018.07.48.