Головна

Науковий журнал «Академічні студії. Серія «Педагогіка»» є науковим педагогічним рецензованим виданням, в якому здійснюється публікація матеріалів науковців різних рівнів у вигляді наукових статей з метою їх поширення як серед вітчизняних дослідників, так і за кордоном.

Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

Рік заснування: 2021

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24745-14685Р від 05.03.2021 року

Періодичність видання: 4 рази на рік.

В науковому журналі публікуються тільки оригінальні та високоякісні наукові статті, які раніше не друкувались.

Тематичні розділи журналу:
1. Теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти
2. Теорія освіти й навчання
3. Теорія і методика виховання
4.  Історія педагогіки
5. Порівняльна педагогіка
6. Якість освіти
7. Управління розвитком освіти
8. Методика шкільного навчання тощо.