ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

нетрадиційні види гімнастики, початкова школа, аеробіка, нейробіка, дитячий фітнес, звіроаеробіка. non-traditional types of gymnastics, elementary school, aerobics, neurobics, children’s fitness, animal aerobics.

Як цитувати

СЕВЕРІНА, Л. Є., КОЗІБРОЦЬКИЙ, С. П., & КОВАЛЬЧУК, В. В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 190-194. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.28

Анотація

Сучасна система фізичного виховання потребує активних перетворень відповідно до стандартів Нової української школи. Внаслідок запровадження нових тенденцій у галузі фізичної культури й спорту, невідкладними є розв’язання завдань, які залежать від розробки й обґрунтування інноваційних технологій, механізмів їх втілення у практику роботи шкіл, а головне, початкової ланки закладів загальної середньої освіти. Мета статті – узагальнити положення науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми та проаналізувати стан використання нетрадиційних видів гімнастики на уроках фізичної культури у початковій школі. Методи досліджень. Для вирішення окреслених завдань дослідження використано такі методи дослідження: вивчення й аналіз літературних джерел, офіційних документів; вивчення практичного досвіду та опитування з метою вивчення стану використання нетрадиційних видів гімнастики на уроках фізичної культури. Виклад основного матеріалу. Науково- педагогічний аналіз сучасного стану використання нетрадиційних видів гімнастики на уроках фізичної культури у початковій школі дозволяє стверджувати, що у методиці проведення уроків основної гімнастики в школі традиційні засоби (від загальнорозвиваючих вправ без предметів, із предметами до вправ у висах і упорах на снарядах й устаткуванні), звичайно ж, залишаються базовими. Однак, сьогодення обумовлює появу нових і нетрадиційних у масовому фізкультурному русі видів рухової активності. До таких видів можна віднести: гімнастику ритмічну (аеробіку), нейробіку, шейпінг, стретчинг, ушу, хатха-йогу, дихальну гімнастику гімнастику для очей, дитячий фітнес, логоаеробіку, звіроаеробіку. Висновки. Нетрадиційні види гімнастики дають нам можливість в повній мірі реалізувати різні завдання фізичного виховання в школі, не тільки зміцнювати здоров’я, підвищувати функціональні можливості організму, розвивати рухові уміння, навички й якості, а також формувати світогляд, забезпечувати моральне і етичне виховання. Виходячи з цих можливостей, нетрадиційні види рухової активності мають великий педагогічний потенціал особливо при роботі з сучасними дітьми.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.28
PDF

Посилання

Аксьонова О. Нова фізична культура або школа розумного руху. Теорія та методика фізичного виховання: наук.-метод. журн. 2010. №12 (74). С. 29–34.

Ареф’єв В. Г. Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2007. 248 с.

Зюкова Г.І. Фізкультурно-оздоровча робота в початковій школі. 1–4 класи. Х. : Вид. «Ранок», 2009. 224 с.

Неведомська, Є. Формула здоров’я : сторінка методиста. Основи здоров’я та фізич. культура. 2007. № 5. С. 20–23.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. Рішення колегії МОН України 27 жовтня 2016 року. 40 с.

Носко М., Єдинак Г. Передумови персоналізації в розвитку координації учнів початкової школи. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини: Випуск 14, 2019. С. 36–40 doi: 10.32626/2227-6246.2019-14.36-40.

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи.