№ 1 (2021): Академічні студії. Серія «Педагогіка»
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 1. 106 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 17 березня 2021 р.

Статті

П. М. БОЙЧУК, О. Л. ФАСТ
3-16
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: CASE STUDY
PDF
Т. Ю. БОРТНЮК, Г. М. ГОЛЯ
17-24
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДНИК ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
PDF
О. М. ГОНЧАРУК, Л. М. ШУСТ, В. В. ДАЦЮК
25-32
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ» В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ПРИЙОМ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
PDF
О. Л. ДИШКО, В. В. КОВАЛЬЧУК, М. М. ПАЛЮХ, А. Г. ЧИЖ
33-43
ТУРИСТИЧНИЙ ВОДНИЙ ПОХІД У СИСТЕМІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
PDF
Б. Є. ЖОРНЯК
44-48
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
PDF
А. П. МАРТИНЮК, В. А. ТРИНДЮК
49-54
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ФІЛОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
PDF
Р. Г. НАЙДА
55-59
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF
С. М. ПОДОЛЮК, О. О. СТРЕЛЬБІЦЬКА
60-65
ПОТЕНЦІАЛ ФОЛЬКЛОРУ У СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА: ВИВЧЕННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
PDF
Н. А. ПОЛІЩУК, Н. В. КАРДАШУК
66-73
ОСОБЛИВОСТІ ВИКOРИСТAННЯ ЗДOРOВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНOЛOГІЙ У СУЧAСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ
PDF
І. В. РЕГУЛІЧ, З. В. КОМАРУК
74-79
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЇ У ВОКАЛЬНО-ХОРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF
І. В. СТЕПАНЮК
80-86
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ
PDF
А. М. ЦИПЛЮК, А. О. БУБІН
87-96
МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF
О. П. ШЕВЧУК
97-103
ЦІННІСНА СКЛАДОВА ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
PDF