ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ІГОРЯ СТРАВІНСЬКОГО
PDF

Ключові слова

Леся Українка, Ігор Стравінський, патріотична свідомість, фольклор Волині, драма, обрядовість, майбутні учителі музичного мистецтва Lesya Ukrainka, Ihor Stravinsky, patriotic consciousness, Volyn folklore, drama, rituals

Як цитувати

КОЛЯДА, Ю. А., & КУЗЬМІНА, І. В. (2021). ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ІГОРЯ СТРАВІНСЬКОГО. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 59-63. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.9

Анотація

Стаття стосується проблеми формування патріотичної свідомості молоді через дослідження фольклорної спадщини поетеси Лесі Українки та композитора Ігоря Стравінського, зважаючи на їх перебування на Волині. Реформа освітньої галузі, зокрема Нова Українська школа, актуалізують проблеми виховання нового поколін- ня педагогів, які своєю інноваційною діяльністю формуватимуть інтелектуальний потенціал нації. Розв’язання цих завдань буде успішним тільки на національному, патріотичному підґрунті. Мета дослідження полягала у теоретичному обґрунтуванні потенціалу драми «Лісова пісня» поетеси Лесі Українки та балету «Весна священна» композитора Ігоря Стравінського у формуванні патріотичної свідомості студентської молоді. Розглядаючи це питання крізь призму сучасності, стверджуємо, що учительська професія впливає на форму- вання художньо-естетичного світогляду починаючи з молодшого віку. Тому доцільно виховувати молодь на фоль- клорних джерелах, досліджуючи творчість митців-новаторів, а саме – Лесі Українки та Ігоря Стравінського, та їх унікальних композиціях, таких як: драма-феєрія «Лісова пісня» та балет «Весна священна». Загострене сприй- няття навколишнього світу, природи Волині, творчий запал, акцентували увагу обох митців на спільному джерелі натхненної творчості – і в Слові, і в Музиці. Йдеться про фольклор Волині, що присутній в двох геніальних творах початку ХХ століття, – в слові «Лісової пісні», і в музиці «Весни священної».

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.9
PDF

Посилання

Указ Президента України Про стратегію національно-патріотичного виховання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text.

Косач-Кривинюк О. З моїх споминів. Спогади про Лесю Українку. Київ : «Дніпро». 1971. С. 29–41.

Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. Т. 4. Кн. 1 [текст]. Луцьк : РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки. 2008. 559 с.

Ошуркевич О. Традиційний пісенно-музичний фольклор Устилуга та його околиць. Стравінський та Україна. Київ : Абрис, 1996. С. 44-48.

Український інститут національної пам’яті. 1871 – народилася Леся Українка, поетеса URL: http://www.uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/lyutyy/25/1871-narodylasya-lesya-ukrayinka-poetesa.