МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ У ФОРМУВАННІ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF

Ключові слова

здобувач освіти, вокальна культура, голосовий апарат, голосові зв’язки, резонатори, регістр, висока вокальна позиція, теситура, артикуляція, інтонація, гігієна голосу. student, vocal culture, vocal apparatus, vocal cords, resonators, register, high vocal position, tessitura, articulation, intonation, voice hygiene.

Як цитувати

КОЛЯДА, Ю. А. (2022). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ У ФОРМУВАННІ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 30-34. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.5

Анотація

У статті на основі аналізу науково-педагогічного дискурсу та вивчення практичного досвіду у закладі вищої освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради виявлено методологічні підходи щодо подолання бар’єрів у формуванні вокальної культури здобувачів освіти. За підсумками проведеного дослідження сформульовано методичні рекомендації щодо виявлення причин дефектів співу та способів їх усунення. Розглянуто причини, внаслідок яких порушується хоровий стрій та інтонація, які виникають через перенапруження або невміння користуватися голосовим апаратом, а саме: білий звук, вібрато, горловий звук, гнусавість, форсування, неточне інтонування (в бік підвищення або заниження) та знайдено ефективні методи для досягнення якісного звучання голосу. Досліджено умови, через які може виникнути понижене інтонування: неправильна співацька установка, фізична втома, низька вокальна позиція, спів не на опорі дихання, низхідний рух мелодії, швидкий темп, млява артикуляція, висока теситура твору, повторювані звуки, мутація голосу. Підвищене інтонування теж має свої причини: надміру активне дихання, незручна теситура, схвильований настрій, форсований звук або ж надто гучне звучання. Здобувачеві вищої освіти варто оволодіти такими практичними прийомами як: правильне використання дихального апарату, опорою дихання, навчитися користуватися нижньореберно-діафрагматичним видом дихання та округлено артикулювати голосні звуки. Для якісного вокального звуку на заняттях потрібно приділити достатньо часу пошуку високої співацької позиції, спрямовувати звук у головний резонатор та піднімати м’яке піднебіння. Дослідивши теоретичні напрацювання, ми розглянули головні аспекти, які зможуть забезпечити якісну підготовку здобувачів вищої освіти музичних спеціальностей як ключових стейкхолдерів до професійної діяльності.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.5
PDF

Посилання

Дефекти мови: види, причини, виправлення. URL: https://www.bsmu.edu.ua/blog/6993-defekti-movi-vidiprichini- vipravlennya (дата звернення: 17.04.2022).

Зеленецька І. Вправи-розспівки для розвитку музичного слуху дітей в процесі вокально-хорового виховання : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2015. 196 с.

Коломоєць О. Хорознавство : навч. посіб. Київ : Либідь, 2001. 168 с.

Маслій К. Виховання голосу співака : навч. посібник. Рівне : «Ліста», 1996. 120 с.

Мельник В., Стасюк Ю. Практична робота з хором : навч. посіб. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2013. 108 с.

Пігров К. Керування хором. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури. 1956. 180 с.