ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
PDF

Ключові слова

цифрові інструменти, змішане навчання, інформатизація, ІКТ, телекомунікації, здобувачі освіти. digital tools, blended learning, informatization, ICT, telecommunications, students.

Як цитувати

КВЯТКОВСЬКА, А. О. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 130-136. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.19

Анотація

Статтю присвячено питанням організації освітньої діяльності в закладах фахової передвищої освіти в умовах змішаного навчання майбутніх фахівців з телекомунікацій. Через COVID-19 та війну в Україні, спричинену Російською Федерацією 24 лютого 2022 року, дистанційне та змішане навчання стало одними з провідних світових тенденцій в освіті, яке реалізує принцип безперервної, якісної освіти і здатне задовольнити постійно зростаючий попит на знання в інформаційному суспільстві. Автор проаналізувала досвід науковців щодо використання змішаного навчання та засобів ІКТ в закладах фахової передвищої освіти. В дослідженні описані цифрові інструменти навчання, які використовують викладачі при проведенні дисциплін «Системи комутації та розподілу інформації», «Технічне обслуговування станційного обладнання», «Мережі абонентського доступу» в Київському фаховому коледжі зв’язку; дане визначення змішаного навчання. Автором були описані засоби створення освітнього контенту для здобувачів освіти за спеціальністю «Телекомунікації та Радіотехніка», описано використання симуляторних програм та робочих зошитів при організації змішаного навчання. Приведена діаграма успіху навчання після використання робочих зошитів в процесі викладання дисципліни «Системи комутації та розподілу інформації» В анкетуванні взяли участь 27 здобувачів освіти Київського фахового коледжу зв’язку. У результаті опитувань автором було визначено, що використання робочих зошитів та програм симуляції підвищило якість навчання та сприяло підвищенню знань і професійних компетентностей майбутніх фахівців з телекомунікацій. Встановлено, що в умовах змішаного навчання важливо застосувати різні форми й методи роботи, адаптувати навчальні програми під індивідуальні особливості здобувачів освіти; змінювати підхід в системі оцінювання.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.19
PDF

Посилання

Christensen Institute. 2017. URL: www.christenseninstitute.org (дата звернення 21.11.22)

Kartashova L. Sorochan T. Sovkina O. Sheremet T. Digital twin of postgraduate educational institution: ecosystem for transformation of professional development of teachers in conditions of martial law. Danish scientific journal: pp. 46–51 (60). 2022

Виноходов А. Використання сервісів Google та хмарних технологій в навчальному процесі: навч. посіб. Нікополь, 2017.

Домбровська С. О. Вища освіта в умовах пандемії: сучасні виклики організації освітнього процесу. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ. c. 216–218. 2020.

Закон України «Про вищу освіту». Редакція від 18.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18 (дата звернення 29.10.2022)

Квятковська А.О., Сустрєтов А.С. Роль програм симуляторів в дистанційному навчанні студентів фахових закладів. Інноваційна педагогіка:науковий журнал. № 48. 2022. DOI URL: https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/48.1.42

Осадча К., Осадчий В., Спірін О., Круглик С. Стан проблеми організації змішаного навчання у закладах вищої освіти України під час пандемії Сovid-19. Інноваційна педагогіка. Вип.81. 2022. DOI URL: https://doi.org/1 0.32840/1992-5786.2022.81.44

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navchanny/zmishanenavchanniabookletspreads- 2.pdf

Спірін О. Інформаційно-цифрові технології віртуального університету післядипломної освіти. 2021. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718722/1/%D0%86%D0%A6%D0%A2%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2 %D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%9F%D0%9E.pdf (дата звернення 11.11.2022)

Ткачук Г. Теоретичні аспекти та стан впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіті України», European vector of Ukraine and Republic of Poland. Вип. 1, с. 465-485, 2018.

Упатова І. Робочі зошити як засіб і спосіб підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки. 2011. URL: https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/download/3602/3168/