ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ПЕРЕКЛАДУ
PDF

Ключові слова

ринок перекладацьких послуг, постредагування, аудіовізуальний переклад, транскреація, аудіодискрипція, перекладацькі інформаційні технології, стратегія перекладу. market of translation services, post-editing, audiovisual translation, transcreation, audiodescription, translation information technologies, translation strategy.

Як цитувати

ІГНАТЕНКО, В. Д. (2023). ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ПЕРЕКЛАДУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (4), 16-20. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.3

Анотація

У статті йдеться про актуальні тенденції перекладацької галузі, які відображаються на особливостях навчання майбутніх перекладачів, які мають бути конкурентоспроможними і готовими після навчання працювати в умовах сучасного ринку праці. Представлено особливості саме української індустрії перекладу з урахуванням сучасних процесів інтернаціоналізації, глобалізації та дигіталізації. Проаналізована зміна уявлення про перекладача у сучасному світі, його роль та еволюція компетентності перекладача у конфронтації з великим обсягом та різноманіттям текстів для перекладу в нових умовах цифровізації, зокрема при умові сформованості компетентності у використанні машинного перекладу та систем автоматизованого перекладу. Перекладач стає втіленням перекладацького проекту з багатозадачним функціоналом, направленим на декодування ментальної ідентичності відповідних націй шляхом перекладу. Розглянуто поняття «локалізації» у більш широкому контексті для перекладацької діяльності та проаналізовано роль локалізації у сучасній стратегії перекладу. У статті висвітлено концепт «невидимості перекладача» у руслі сучасних змін на ринку перекладацьких послуг. Також розглянуто та проаналізовано сучасні нові способи та види перекладу такі як, постредагування, аудіовізуальний переклад, зокрема субтитрування, транскреація, аудіодискрипція. Як результат, до компетентності перекладача відповідно варто додавати відповідні soft skills, які забезпечуватимуть йому можливість працювати у команді над перекладом як проектом і виконувати багато організаційних завдань пов’язаних з перекладацькою діяльність, крім самого процесу перекладу, уміння володіти сучасними перекладацькими інформаційними технологіями (машинний переклад, САТ) та уміння локалізувати переклад і застосовувати відповідні стратегії при виконанні нових видів перекладу у тому числі.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.3
PDF

Посилання

Бахов І.С. Субтитрування в перекладі як інструмент формування професійної ідентичності перекладачів в умовах глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2019. № 38. С. 30–35.

Бойчук А., Олексишина Л. Транскреація як новий підхід до перекладу рекламних текстів і слоганів. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія «Германська філологія». 2021. С. 18–24.

Гладкая Н. Нелокальная локализация: как перевести игру на 7 языков и не налажать. Strategium.ru. URL: https://www.strategium.ru/forum/topic/59437-nelokalnaya-lokalizatsiya-kak-perevesti-igru-na-7-yazyikov-i-nenalazhat/ (дата звернення: 01.02.2023).

Притиченко Г. Сучасні тенденції у перекладознавстві та їх вплив на роботу перекладача. Молодий вчений. 2021. № 12 (100). С. 222–225. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-45 (дата звернення: 31.01.2023).

Цвєркун Ю. Тенденції перекладацької галузі у 2021 році. URL: https://profpereklad.ua/ru/tendenciiperevodcheskoj- otrasli-v-2021-godu/.

Bielsa E. Routledge Handbook of Translation and Media. Taylor & Francis Group, 2021.

Venuti L. The Translation Studies Reader / ed. by L. Venuti. 4th ed. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2021. URL: https://doi.org/10.4324/9780429280641 (date of access: 01.02.2023).