ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
PDF

Ключові слова

педагогічна майстерність, педагогічна культура, гуманізм, професіоналізм, технологія pedagogical skill, pedagogical culture, humanism, professionalism, technology

Як цитувати

ЛУЦЮК, А. М., & ЛУЦЮК, Ю. А. (2021). ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 74-78. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.11

Анотація

Представлено основні погляди всесвітньо відомого українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинсько- го на вдосконалення педагогічної майстерності, а також технологію реалізації цієї проблеми у роботі сучасного вчителя. Майстерність учителя відображена ним у багатьох працях і в дисертаційному дослідженні «Директор школи – керівник навчально-виховної роботи». Він вважав, що процес формування педагогічної майстерності тривалий, починається у педагогічному навчальному закладі і продовжується все життя. Знати дитину – один з найважливіших елементів педагогічної майстерності вчителя. Гуманізм є однією з основних рис педагога, яка відіграє конструктивну роль в удосконаленні педагогічної майстерності. Велике значення для розвитку педаго- гічної майстерності вчителя має педагогічна культура. Професійна самостійність і творча активність учителя виступають як необхідне завершення процесу формування майстра педагогічної справи. Творча спадщина педа- гога-новатора дає можливість виділити її складові: гуманізм, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна взаємодія. Реалізація Концепції «Нова українська школа» потребує педагога-майстра. Цінний внесок в теорію і практику цього питання зроблено видатними українським педагогом-гуманістом В.О. Сухомлинським.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.11
PDF

Посилання

Луцюк А.М. Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність учителя (до 100-річчя з дня народження): монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 176 с.

Луцюк А.М. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в школі: методичні рекомендації для вчителів, методистів, керівників. Луцьк : ВІППО, 2018. 72 с.

Сухомлинська О.В., Савченко О.Я., Олешко П.С., Луцюк А.М. Спадщина В.О. Сухомлинського – джерело сучасної педагогічної науки і практики : монографія / упоряд. П.С. Олешко. Луцьк : Надстирʼя, 2016. 256 с.

Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 1. С. 637.

Сухомлинський В.О. Наша «скрипка. Рад. освіта. 1966. 21 травня. (№ 123). С 1.

Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа: в 5 т. Київ: Радянська школа, 1977. Т. 4. С. 390.

Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 1. С. 206.

Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1977. Т. 4. С. 626.

Сухомлинський В.О. Слово про слово: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1977. Т. 5. С. 167.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1977. Т. 4. С. 653.

Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину: в 5 т. Київ : Радянська школа, 1976. Т. 2. С. 416.