ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕС ЗМІШЕНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
PDF (English)

Ключові слова

технологія основана на проекті, інноваційні технології, особистий та соціальний розвиток, змішане навчання, майбутній вчитель початкових класів, педагогічні заклади вищої освіти Project-based technology, innovative technologies, personal and social development, blended learning, future primary-school teacher, higher educational pedagogical establishments

Як цитувати

БЛЯШЕВСЬКА, А. В., & ФЕДОРЕЦЬ, М. А. (2021). ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕС ЗМІШЕНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 3-12. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.1

Анотація

Сьогодні українське суспільство вимагає, щоб фахівець Нової української школи був готовий якісно викону- вати свої професійні функції та повноцінно брати участь у всіх сферах життя. У цій статті висвітлено актуальні питання організації змішаного освітнього середовища в умовах пандемії у закладі вищої освіти України, а саме формування загальних та професійних компетенцій учителів початкових класів відповідно до нормативних актів: закону України "Про освіту", професійного стандарту для професій "Початкова школа шкільний учитель у закладі загальної середньої освіти "," Вчитель початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста) ". Представлений аналіз впровадження проектної технології в освтній процес педагогічного коледжу як ефективного засобу особис- того та соціального розвитку студентів під час занять з різних дисциплін, самостійної роботи студентів, а також під час пробної та переддипломної практики. У статті подано огляд впровадження проектної технології в процес змішаного навчання іноземної мови для досягнення основних цілей вивчення мови майбутніми вчителями, що передбачає ефективне спілкування в усній та письмовій формах, використання мови як засобу міжкультурної комунікації, здатність використовувати мову як інструмент культурного діалогу в сучасному світі. Автори обґрунтовують дидактичний потенціал інтерактивних методів навчання, зокрема проектної технології, як складової системи формування комунікативної компетентнос- ті у процесі вивчення англійської мови. Проведено аналіз та узагальнення досвіду викладачів іноземних мов у Луцькому педагогічному коледжі, беру- чи за приклад процес організації навчального процесу, що реалізує міждисциплінарний довгостроковий прак- тико-орієнтований проект "Ліна Костенко. Поетеса над епохою", до якого залучені студенти – майбутні вчителі початкових класів з додатковою кваліфікацією «Вчитель англійської мови в початковій школі». У цій статті дове- дено ефективність проектної технології в системі формування загальної та професійної компетентностей, а також комунікативної компетентності студентів педагогічних ЗВО України.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.1
PDF (English)

Посилання

Aini, 2020 Aini, D.F.N. (2020). Pengembangan Pedoman EModul Berorientasi Student Active Learning Sebagai Pendukung Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara, 5(2), 292-304

R. Bart, T. Olney, M. Nichols, Ch. Herodotou. (2020) Effective usage of learning analytics: what do practitioners want and where should distance learning institutions be going? Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning 35:2, pages 178-195.

Evtukh M.B., Serdiuk A.P. Social pedagogy: a course book. K.: MAUP, 2002. 232 p. refs.: p. 221-226.

Kolbrun Friðriksdóttir. (2019) The effect of tutor-specific and other motivational factors on student retention on Icelandic Online. Computer Assisted Language Learning 0:0, pages 1-22.

Graham, C.R. (2007). Blended learning systems: Definition, current trends and future directions. Handbook of blended learning: Global Perspective, local designs (pp. 3-21). San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing.

Holloway & Gouthro, 2020 Holloway, S.M., & Gouthro, P.A. (2020). Using a multiliteracies approach to foster critical and creative pedagogies for adult learners. Journal of Adult and Continuing Education

Hrastinski, S., (2019). What do we mean by blended learning? Technology Trends Washington, 63(5), 564-569.

S. V. Ivanova, L. S. Pastukhova: The possibilities of using the project method in education and work with young people at the present time The Education and science journal 20(6): 29-49, July 2018

Zelenko, A.S. On the formation of semasiology in philosophical and psychological understanding: status and prospects: monograph. Lugansk: Alma Mater, 2005. 199 p.