ГРАФИНЯ СУЗАННА ОЖАРОВСЬКА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ДОШКІЛЛЯ В ГАЛИЧИНІ XIX СТОЛІТТЯ
PDF

Ключові слова

дошкільний заклад, охоронка, доброчинність, дошкільне товариство, навчально-виховний процес preschool institution; security; charity; preschool society; educational process

Як цитувати

КВАСЕЦЬКА, Я. А., & КУЗНЄЦОВА, К. С. (2021). ГРАФИНЯ СУЗАННА ОЖАРОВСЬКА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ДОШКІЛЛЯ В ГАЛИЧИНІ XIX СТОЛІТТЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 70-78. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.11

Анотація

Статтю присвячено питанням зародження перших дошкільних закладів у Західній Україні наприкінці 30-х – на початку 40-х років ХІХ століття, місця і ролі у цьому процесі графині Сузанни Ожаровської (уродженої Стрем- бош, у першому заміжжі – Фреснель). Досліджено життєвий шлях галицької шляхтянки, що народилася біля Золочева, обставини зацікавлення ідеями дошкільного виховання під час перебування у Відні й умови заснування першого дошкільного закладу (охоронки) у селі Сороки (нині Сороки-Львівські, що під Львовом). На основі ана- лізу газетних публікацій установлено, що заклад був відкритий восени 1839 року, спростовано версію про його заснування в 1840 році. Відзначено важливу роль старшого військового комісара Львова Себастьяна-Віллібальда Шісслера як організатора навчально-виховного процесу у першій галицькій охоронці в селі Сороки під впливом графині Ожаровської – засновника першого дошкільного закладу у Львові в 1840 році. Встановлено, що графиня Ожаровська мала пряме відношення до організації першого громадського товариства із підтримки дошкільних закладів у Львові (1841), активно популяризувала і підтримувала дошкільні інституції як одна з керівників жіно- чого «Товариства доброчинності у Львові». Наприкінці 30-х років ХІХ століття дошкільні заклади, організовані за системою Фрідріха-Вільгельма Фребе- ля, призначалися насамперед для виховання дітей із заможних сімей. Хлопчики і дівчатка відвідували заклад по кілька вранішніх і післяобідніх годин. Натомість галицький заклад був філантропічною інституцією, в якому діти перебували протягом усього дня, поки батьки були зайняті роботою. Водночас можна впевнено стверджувати, що у закладі був запроваджений фребелівський принцип «ігрової шкілки», коли виховні заняття проводилися у формі ігрової діяльності.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.11
PDF

Посилання

Дем’яненко Н., Шеремет Т. Загальносвітовий контекст Фребелівського педагогічного руху. Історико-педагогічні студії : наук. Часопис. НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ, 2007. Вип. 1. С. 70-79.

Квасецька Я. А. Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях. Науковий журнал «Молодий вчений». 2017. Ч. 3. № 1 (41) січень. С. 420-425. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/100.pdf (дата звернення: 13.08.2021).

Левицька М. Мистецтво і благодійність: розвиток нових соціальних практик у Львові на межі ХVІІІ-ХІХ ст. URL: http://uamoderna.com/md/levytska-art-and-charity (дата звернення: 13.09.2021).

Пахолко С., Мартин О. Історичні пам’ятки села Велика Вільшаниця на Львівщині. Пам'ятки України: історія та культура. 2012. № 11(181). С. 12–15.

Кришталович У. Рукописні карти XVI–XIX століть: з фондів Центрального державного історичного архіву, м. Львів. Київ, 2011. 216 с. URL: https://u.to/faieGw (дата звернення: 13.08.2021).

Яворскі Ф. Навколо ставу Пелчинського. Культурологічний часопис «Ї»: Львів. 2004. С. 142–151.

Aufruf von dem Wohlthätigkeits-Vereine in Lemberg. Galizia. 1840. № 5. S. 18-19.

Die erste Kleinkinderbewahr-Anstalt in Galizien. Der Adler. 1839. № 228.

Die Zuckerfabriken in Galizien. Der Adler. 1839. № 31. S. 130–131.

Inländische Nachrichten. Lemberger Zeitung. 1820. № 99. S. 449.

Inländische Nachrichten. Oesterreichischer Beobachter. 1811. № 183. S. 754.

Kellner M. W. Aus-und Weiterbildungösterreichischer Kindergartenpädagoginnenaus historischer und zukünftiger Perspektive : dissertationzur Erlangung des Doktorgrades der Philosophiean der Geisteswissenschaftlichen Fakultätder Karl-Franzens-Universität Graz. Graz 2009. – 308 S. URL: https://u.to/EKmeGw (дата звернення: 20.08.2021).

Kleinkinder-Bewahranstalten. Zweiter Artikel. Jureende's Mährischer Wanderer. Brünn, 1841. S. 377–386.

Łosiowa Z. Zuzanna ze Strzemboszów Ożarowska. Bluszcz. 1927. № 6. S. 12–14.

Miejskie Ochronki Chrześcijańskie we Lwowie. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 1926. Lwów 1927. 28 s. URL: https://u.to/_aieGw (дата звернення: 13.09.2021).

Miscellen. Gemeinnützige Blätter zur Belehrung und Unterhaltung. 1842. № 7. S. 28.

Nachricht über den Stand des Wohlthätigkeits–Damen–Vereines in Lemberg. Lemberg 1842.

Porträt der Zuzanna Ozarowska in Tracht, Karl Gottlieb Schweikart. 1842. URL: https://u.to/6qieGw (дата звернення: 13.08.2021).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7: [Netrebka – Perepiat] / Red.: Chlebowski Bronisław, Sulimierski Filip, Walewski Władysław. Warszawa, 1886. 960 s. URL: https://u.to/waieGw (дата звернення: 13.08.2021).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 11: [Sochaczew – Szlubowska Wola] / Red.: Chlebowski Bronisław, Sulimierski Filip, Walewski Władysław. Warszawa, 1890. 960 s. URL: https://u.to/waieGw (дата звернення: 13.08.2021).

Uemtliche Nachrichten. Lembergcr Zeitung. 1824. № 50. S. 217.

Über Kleinkinder-Bewahranſtalten. Croatia. 1841. № 44. S. 173–175.

Verfassung des Wohlthätigkeits-Vereins in Lemberg. Galizien. 1840. № 5. S. 19–20.

Wasylewski S. U księżnej pani. Lwów 1917. 200 s.

Zmarli. Kurjer Lwowski. 1892. № 36. S. 4.

Z pola manewrów. Kurjer Lwowski.1903. № 254. S. 2.