ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (70–80-ті роки ХХ СТОЛІТТЯ)
PDF

Ключові слова

невоєнізовані формування, цивільна оборона, цивільний захист, підготовка до дій в умовах надзвичайних ситуацій non-military formations, civil defense, preparation for actions in emergency situations

Як цитувати

БОГДАНОВ, Є. П. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (70–80-ті роки ХХ СТОЛІТТЯ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 57-63. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.9

Анотація

Організація навчання керівного та особового складу об’єктових формувань цивільного захисту має важливе зна- чення в контексті створення загальної спроможності суб’єктів господарювання до проведення заходів з ліквіда- ції наслідків надзвичайних ситуацій. До складу формувань включаються працівники суб’єктів господарювання на непрофесійний основі, які не мають сформованих компетенцій щодо виконання спеціальних рятувальних та віднов- лювальних робіт, що створює необхідність забезпечення високого рівня їх підготовки до виконання завдань у сфері цивільного захисту, вироблення єдиних підходів до організації навчання такої категорії працівників з питань цивіль- ного захисту. У статті здійснена спроба ретрансляції досвіду підготовки невоєнізованих формувань цивільної обо- рони у 70–80-ті роки ХХ століття, оскільки країна мала значні напрацювання з окреслених питань. Мета роботи – проаналізувати нормативне-правове забезпечення з питань функціонування та підготовки невоє- нізованих формувань цивільної оборони у 70–80-х роках ХХ століття у системі цивільної оборони. Методологія – принципи єдності історичного і логічного, послідовності, наступності, зв’язку теорії з практикою. Наукова новизна полягає в актуалізації продуктивних підходів до здійснення підготовки невоєнізованих форму- вань цивільного оборони у 70–80-ті роки ХХ століття на сучасну практику навчання формувань цивільного захисту. З огляду на дослідження окресленого питання, зроблено такі висновки: Важливе значення при організації навчання працівників, які входять до складу формувань цивільного захис- ту, належить якісному плануванню спеціальної підготовки, розробці необхідного супроводжуючого програмно- го забезпечення. При розробці програм спеціальної підготовки керівникам суб’єктів господарювання доцільно дотримуватись модульного підходу з визначенням загальних та спеціальних тем для формувань різного призна- чення. Широке застосування нормативів цивільного захисту слугуватиме виробленню загальних підходів до оці- нювання дій особового складу. Тематика наступних досліджень полягатиме у окресленні окремих тем загальної та спеціальної складової спеці- альної програми підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.9
PDF

Посилання

Наставление по применению и действиям невоенизированных формирований гражданской обороны. Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1979. 149 с.

Программа специальной подготовки невоенизированных формирований гражданской обороны на объектах народного хозяйства. Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985. 97 с.

Наставление по организации и проведению тактико-специальных учений с невоенизированными формированиями гражданской обороны. Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1975. 45 с.

Сборник нормативов по специальной подготовке личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны. Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1985. 59 с.

Обязанности начальников ГО, начальников служб ГО, начальников штабов и командиров невоенизированных формирований гражданской обороны : методическая разработка. Одесса : Управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Одесского облисполкома, 1977. 37 с.

Рекомендации по подготовке невоенизированных разведывательных формирований гражданской обороны. Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1974. 51 с.

Наставление по организации и ведению гражданской обороны в городском районе (городе) и на промышленном объекте народного хозяйства. Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1976. 183 с.

Наставление по организации и ведению гражданской обороны в районе (сельском) и на сельскохозяйственном объекте народного хозяйства. Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1976. 191 с.

Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року. № 444. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013.

Кодекс цивільного захисту України Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34–35, ст. 458.