LEGO-ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПРОПЕДЕВТИКА РОБОТОТЕХНІКИ
PDF (English)

Ключові слова

освіта, Lego-конструювання, дошкільники, робототехніка education, Lego design, preschoolers, robotics

Як цитувати

ПОЛЄВІКОВА, О. Б., & ШВЕЦЬ, Т. А. (2021). LEGO-ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПРОПЕДЕВТИКА РОБОТОТЕХНІКИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 51-56. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.8

Анотація

У статті здійснено аналіз проблем використання lego-конструювання та робототехніки на заняттях з дітьми дошкіль- ного віку. Автори доводять, що розвиток здібностей до конструювання активізує психічні процеси дитини, спонукає інтерес до творчого вирішення поставлених завдань, винахідливість та самостійність, ініціативність, самореалізацію, бажання втілити нові й оригінальні ідеї, а отже, сприяє розвитку обдарованості здобувача дошкільної освіти. Метою цього дослідження є висвітлення нових аспектів Lego-освіти дошкільників у різних видах діяльності. У статті здійснено аналіз етапів, методів, прийомів Lego-освіти дітей дошкільного віку в контексті пропедевтич- ної роботи з робототехніки. Заняття з Lego спрямовані на розвиток усіх освітніх сфер дитини (інтелектуальна, мовленнєва, творча тощо). Мовленнєвий розвиток дошкільника на lego-заняттях формує здатність аналізувати завдання та обговорювати результати практичної діяльності (опис дизайну виробу, матеріалів, розповідь про хід дії та побудову плану діяль- ності, побудова логічних послідовних висловлювань у міркуваннях, обґрунтуванні, формулюванні висновків). Вони також спрямовані на усне спілкування із застосуванням спеціальної термінології; використання інтерв’ю для отримання інформації та складання схеми розповіді; застосування мультимедійних технологій для генеруван- ня та презентації ідей. Зміст психолого-педагогічної роботи сприяє розвитку особистості дитини на основі цінностей соціальної культу- ри, що забезпечують оволодіння способами поведінки, творчим та активним відтворенням комунікативного досвіду. Організаційні форми соціального та особистісного розвитку дітей дошкільного віку в умовах організації спіль- ної діяльності з дорослими та іншими дітьми та самостійної вільної діяльності обрано відповідно до проблеми дослідження: сюжетно-рольова гра; творчі ігри; педагогічні ситуації; бесіда; розповідання історій; обговорення ситуації; обговорення дій; спільна діяльність; колективна робота; вправи. Методи, прийоми роботи з Lego також сприяють формуванню фізичної культури дітей дошкільного віку, куль- тури здоров’я, первинних цінностей здоров’я та здорового способу життя відповідно до цілісного підходу до здоров’я людини як єдності її фізичного, психологічного та соціального благополуччя.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.8
PDF (English)

Посилання

Davidson J. Lego Is Now The Largest Toy Company In The World. Time Inc. 2014. [Online]. Available: http://time.com/money/3268065/lego-largest-toy-company-mattel/ (in English).

Bartneck C., Min Ser Q., Moltchanova E., Smithies J., Harrington E., Have LEGO Products Become More Violent? – 2016. [Online]. Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155401 (in English).

Smith G., Lego Is the Perfect Toy even if no one can really agree on what kind of toy it is anymore. 2016, December 1. [Online]. Available: https://www.thecut.com/2016/12/lego-is-the-perfect-toy.html(in English).

Borg, S., Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching. 36. pp. 81-109. 2003. (in English).

Casey, B. M., Pezaris, E. E., & Bassi, J., Adolescent boys’ and girls’ block constructions differ in structural balance: A block-building characteristic related to math achievement. Learning and Individual Differences, 22(1), pp. 25–36. 2012. (in English).

Clements, D. H., & Sarama, J., Mathematics learning, assessment and curriculum. In R. C. Pianta (Ed.), Handbook of early childhood education. pp. 217–239. New York, NY: Guilford Press.2012. (in English).

Garner, B., Legal writing in plain English exercises. 2001. [Online]. Available: http://press-pubs.uchicago.edu/garner/. (in English).

Cook, C., Goodman, N. D., & Schultz, L. E., Where science starts: Spontaneous experiments in preschoolers’ exploratory play. Cognition, 120, pp. 341–349. 2011. (in English).