ПРОФЕСІЙНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЙСНОСТІ
PDF

Ключові слова

професійна траєкторія вчителя, прородничо-математичні компетентності, онлайн-навчання, військові реалії, освітній процес. professional trajectory of a teacher, natural and mathematical competencies, online learning, military realities, educational process.

Як цитувати

ТЕРНАВСЬКА, Т. А., & ВОЛОЩУК, І. А. (2022). ПРОФЕСІЙНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЙСНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 56-62. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.9

Анотація

У статті презентовано основні напрямки формування вчителем природничо-математиних компетентностей учня в результаті освітнього процесу у реаліях війни. Теоретично проаналізовано напрямки роботи вчителя з учнями, форми та методи освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання під час військового стану у державі. Наголошено на необхідності паралельного формування основних освітніх компетенцій та збереження стабільного психологічного стану дітей та педагогів. Теоретично проаналізовано сучасні дослідження науковців, що розробляють основні засади ефективної освітньої діяльності відповідно до умов навколишньої дійсності, пояснюють поведінку вчителя та учнів у складних умовах, під час конфліктних ситуацій, стресових станів як на теоретичному так і практичному рівнях. Розглянуто основні ключові компетентності в процесі природничо-математичної підготовки, а саме: інформаційно-цифрова, математична, екологічної грамотності, здорв’язберігаюча тощо. Зазначено, що для ефективного формування ключових компетентностей необхідне дотримання вчителем пропорційних вимог щодо складання змістового компоненту атестаційних завдань відповідно до вимог та методичних рекомендацій Міністерства освіти України. Проаналізовано перелік онлайн-форм та додатків, які, разом із завданнями учителя, дають можливість учням адаптуватися до складання тестів атестації або зовнішнього незалежного оцінювання з математики та/або хімії. Академічна доброчесність вчителя має віддзеркалюватися у складанні завдань атестаційної роботи, що охоплюють різні теми у співвідношенні відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Для стабілізації емоційного стану суб’єктів освітнього простору в умовах військової дійсності рекомендовано застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня, триматися особистісно-компетентністного орієнтиру, кооперативно-інтерактивного згуртування учнів у процесі застосування інформаційно-цифрових технологій.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.9
PDF

Посилання

Барр Джейсон Дж. та Енн Хігін-Д’Алессандро. Емпатія та просоціальна поведінка підлітків у багатовимірному контексті шкільної культури. Журнал генетичної психології. 168 (3). 2007. С. 231–250. URL: https://generosityresearch.nd.edu/other-resources/publications-2/literature-reviews/adolescent-development-ofprosocial- behavior/

Державна служба якості освіти. Як педагогу організувати свою роботу під час війни. Середня освіта. Освта.UA. URL: http://osvita.ua/school/86136/ (дата звернення: 02.04.2022).

Марковська Марія. Коротка пам’ятка для вчителів, які працюють із дітьми під час війни. 9 правил. Смарт освіта. НУШ. URL: https://nus.org.ua/articles/korotka-pam-yatka-dlya-vchyteliv-yaki-pratsyuyut-iz-ditmy-pid-chasvijny- 9-pravyl/ (дата звернення: 8.03.2022).

Методика і технологія. Сім платформ для створення тестів. Освіта.UA. URL: https://osvita.ua/school/ method/technol/45747/ (дата звернення: 19.02.2022).

Павлусь Г. О., Острівок А. Б. Компетентністний підхід при вивченні математики : методичний посібник. Квасилів : Відділ освіти Рівненської РДА, 2018. 87 с. URL: https://roippo.org.ua/upload/iblock/a9e/pavlus-g.-o._ ostrov_k-a.-b..pdf (дата зверенення 10.03.2022). 6. Про освіту : Закон України від 05.09.2017. Чинний від 28.09.2017. Освіта.UA. URL: http://osvita.ua/ legislation/law/2231/ (дата звернення: 15.02.2022).

Шість сайтів, де можна безкоштовно та цікаво підготуватися до ЗНО. Суспільство. Українська правда. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2019/03/4/235858/ (дата зверенння 04.04.2022).

Gustavo Carlo, Laura Padilla-Walker. Adolescents’ Prosocial Behaviors Through a Multidimensional and Multicultural Lens. Srcd.onlinelibrary. 31 October. 2020. URL: https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ cdep.12391 (дата звернення: 12.10.2021).

Jung R. E., Gasparovic C., Chavez R. S. et al. Imaging intelligence with protonmag-netic resonance spectroscopy. Intelligence. Vol. 37. 2009. Р. 192–198. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19936275/ (дата звернення: 15.03.2022).

Malonda E., Llorca A., Mesurado B., Samper P., Mestre M. Vicenta Parents or Peers? Predictors of Prosocial Behavior and Aggression: A Longitudinal Study. ORIGINAL RESEARCH article. Front. Psychol. 22 October. 2019. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02379 (дата звернення: 19.03.2022).

Тernavska Т., Shaumian O., Mishenina T., Voloshchuk I., Raievska Y., & Hrys A. Socio-Psychological Directions of Resocialization of Persons, Who are Located in Places of Imprisonment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11 (3), 2020. Р. 54–71. URL: https://doi.org/10.18662/brain/11.3/109 (дата звернення: 15.03.2022).