ОНОВЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА
PDF

Ключові слова

бандурне мистецтво, виховання, конкурс, культура музичні традиції bandura art, education, competition, culture, musical traditions

Як цитувати

ПИЛИПЧУК, В. В. (2021). ОНОВЛЕННЯ МУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 79-83. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.12

Анотація

Стаття показує історичне становлення традицій українського бандурного мистецтва, вказані передумови та особливості розвитку процесу навчання музичного мистецтва з часів утвердження незалежності і до сучасних днів. Підкреслюється необхідність активного залучення підростаючого покоління до українського культурного середовища, збереження та відновлення музичних звичаїв і традицій. Представлені конкурси-ініціатори, які запо- чаткували розвиток бандурного мистецтва. Українська музика та пісня, які є зрозумілими для усвідомлення, з емоційним забарвленням та змістом відо- бражають традиційну українську національну культуру, є ідеальними чинниками виховного впливу на особистість дитини. Музика для них є природною атмосферою, що пробуджує творчу активність, розвиває художньо-естетич- ні навички, впливає на глибинні процеси внутрішнього світу дитини, сприяє духовному збагаченню, становленню патріотичних почуттів і формування інтересу до українських національних традицій, що є міцною опорою для формування відповідального громадянина-патріота зі стійкою національною свідомістю та поглядами.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.12
PDF

Посилання

Грищенко Т. Зміст і організація форми музично-естетичного виховання в гімназіях України: перша половина ХІХ ст. Рідна школа. 2001. № 11. C. 67–69.

Коваль Л. Музично-естетичне виховання підлітків. Київ : Б.В., 1979. 48 с.

Матеріали відкритого конкурсу бандуристів ім. В. Кабачка 15.04.2016: Національна спілка Кобзарів України. URL: http://kobzari. org.ua/?page=news&subpage=77 (дата звернення: 28.03.2021).

Матеріали Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах ім. Гната Хоткевича в Харкові 20-29 квітня 1998 р.: Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича. URL: http://khotkevych.info/fond/2013/11/21/pershyj-mizhnarodnyj-konkurs-im-hnata-hotkevycha-v-harkovi-povnaversiya (дата звернення: 28.03.2021).

Печенюк М., Прядко О., Ватаманюк Г. Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики: монографія. Кам’янець-Подільський, 2014. 200 с.