ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
PDF

Ключові слова

інноваційні технології, інформаційні технології, дистанційне навчання, освітній процес, здобувачі освіти innovative technologies, information technologies, distance learning, educational process, students

Як цитувати

НЕСТОРУК, Н. А., & ШАРКО, А. А. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 201-206. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.28

Анотація

У статті встановлено, що все актуальнішим в освітньому процесі стає використання у навчанні прийомів, методів та засобів, які формують вміння самостійно здобувати знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити висновки. Також з’ясовано, що інформаційні технології щільно задіяні у цих процесах. А це свідчить про те, що у сучасного здобувача освіти повинні бути сформовані універсальні навчальні дії, що забезпечують здатність до організації самостійної навчальної діяльності. Оптимізація процесу навчання синтезує різні форми і методи в певному поєднанні, щоразу найкращим чином для конкретної ситуації. Автором обґрунтовано, що одним із пріоритетних напрямів процесу оптимізації сучасної освіти є інформатизація, тобто впровадження засобів нових інформаційних технологій в систему освіти. Інформаційні технології вже стали потужним фактором підвищення ефективності вивчення навчальних дисциплін, що сприяє підвищенню міцності знань, інтересу здобувачів до предмету, загальної ефективності навчально-виховного процесу, дає змогу заощадити час на вивчення навчального матеріалу. Приклад такої електронної взаємодії зі здобувачами вищої освіти викладачів кафедр педагогіки та методики викладання, а також кафедри германської філології ГІІМ ДВНЗ ДДПУ на період карантину в країні: всі завдання доступні на платформі Moodle, також дублюються шляхом надсилання через електронну пошту; консультування здійснюється засобами мобільного зв'язку, спілкуванням у різноманітних месенджерах (листування, аудіо, відео). Крім того, розвиток телекомунікацій створює комфортне середовище для навчання здобувачів освіти з обмеженими можливостями або підвищення кваліфікації працівників, даючи їм можливість отримати доступ до навчальних матеріалів в будь-якому місці і в будь-який зручний час. З’ясовано й доведено, що використання сучасних інформаційних технологій дозволяє оптимізувати навчально-виховний процес, прискорюючи його, економлячи час педагога, активно включаючи кадровий та науковий потенціал виробництва в роботу і розвиваючи навички роботи з даними.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.28
PDF

Посилання

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. URL : http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html (дата звернення: 22.09.2021).

Кухаренко В.М. Дистанційне навчання: навч.-метод. посіб. Київ : ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2007. 128 с.

Осадчий В.В. Система дистанційного навчання університету. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 2010. № 5. С. 214–225.

Освітній портал (Дистанційне навчання його плюси та мінуси). URL : http://www.osvita.org.ua/distance/articles/18/ (дата звернення: 22.09.2021).

Прибилова В. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. Проблеми сучасної освіти. Вип. 4. 2017. C. 27–36. URL : https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/8791 (дата звернення: 22.09.2021).

Шматков Є.В., Коваленко Д.В. Інноваційні технології навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних спеціальностей. Харків: ВПП «Контраст», 2008. 172 с.

Що таке Moodle. URL : https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8174 (дата звернення: 22.09.2021).

Keengwe J. Student and Instructor Satisfaction with E-learning Tools in Online Learning Environments. International Journal of Information and Communication Technology Education. 2012. №8 (1). PP. 76–86.

Nestoruk N. A. Melnik V. V., Zinoviev S. N., Chykunov P. O. Model tools for mastering of engineering experimentation. Scientific Bulletin of National Mining University. 5, 2018. Р. 167-173. doi: 10.29202/nvngu/2018-5/18.