ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ
PDF

Ключові слова

кар’єра, планування майбутнього, кар’єрні сходи, мотивація, успіх, ринок праці, потенціал career, future planning, career ladder, motivation, success, labor market, potential

Як цитувати

МАСЛОВА, К. І. (2022). ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 171-175. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.25

Анотація

У статті розглядається процес виробничої діяльності, тобто кар'єра, під час якої працівник, просуваючись по кар’єрних сходах, освоює нові технології і техніку, прийоми, функціональні та посадові обов'язки, менеджмент, соціальні ролі тощо. Також у роботі досліджені принципи ефективного планування кар'єри, які сприяють отриманню найбільшого ефекту, формуванню людського капіталу та досягненню успіху на ринку праці. Особлива увага приділяється розгляду компетентного підходу у процесі планування кар'єрних шляхів співробітників, розглянуті питання побудови кар'єрних шляхів, створення профілів компетенцій для посад і співробітників, а також побудови паралельних ієрархій. Доведено, що кар'єра майже повністю залежить від бажання самого працівника щодо її розвитку, а організація повинна надавати активне сприяння цьому. Проаналізовано, що планування кар'єри допомагає вибрати роботу в організації, яка надає працівникові можливості професійного зростання і підвищення рівня життя; отримувати більше задоволення від роботи; чіткіше уявляти особисті професійні перспективи, планувати інші аспекти життя; цілеспрямовано готуватися до майбутньої професійної діяльності; підвищити конкурентоспроможність на ринку праці. Для планування трудової кар'єри найбільш значущим є розвиток таких навичок, як самоаналіз власних інтересів, здібностей, ділових і особистих якостей, цілепокладання, узгодження особистих інтересів та інтересів організації. Але бути молодим і цілеспрямованим недостатньо для того, щоби стати переможцем серед претендентів на престижну посаду, на результати відбору впливає ще кілька чинників. Найголовніший чинник нині – це вільне володіння іноземною мовою. Перевагу віддають тим, хто говорить англійською мовою, рідше вимагають знання французької чи німецької. І другий фактор – поглиблені знання персонального комп'ютера, вміння отримувати цінну інформацію. Залежно від особливостей діяльності структурного підрозділу будуть потрібні хоча б мінімальні знання спеціальних програм.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.25
PDF

Посилання

Лозовецька В.Т. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах : монографія. Київ : 2015. 279 с.

Організація планування кар’єри. URL: https://studbooks.net/1370501/menedzhment/organizatsiya_planirovaniya_karery_ kompaniyah (дата звернення: 28.09.2021).

Кибанов А.Я. Керівництво персоналом організації: підручник. 4-е вид., доп. вип. М.: ИНФРА-М, 2010. 695 с.