ПЕРСПЕКТИВИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПАРИ ОНЛАЙН-ОСВІТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
PDF (English)

Ключові слова

вища школа, філологічна освіта, інтерактивні технології, білінгвальна освіта high school, philological education, interactive technologies, bilingual

Як цитувати

ПОКОТИЛО, П. Г. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПАРИ ОНЛАЙН-ОСВІТИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 152-156. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.22

Анотація

Стаття розглядає перспективи розвитку інтерактивних засобів навчання, а саме використання англійської мови (згідно з EMI) як білінгвальної пари до державної мови України на рівні вищих навчальних закладів. Саме питання інтерактивної освіти у вищій школі й використання окремих елементів має багато напрямків, напрямок білінгвальної освіти з використанням англійської мови як білінгвальної пари для українській мови вбачаєтеся перспективним, оскільки українська й англійська мови є демократичними, динамічними й чудово інтегруються з інтерактивними засобами, займають перші місця у світі. Використання сучасних технологій вбачаєтеся релевантним й перспективним з огляду на технічний прогрес. Англійська як білінгвальна одиниця вбачаєтеся перспективною до вивчення у якості демократичної міжнародної європейської мови. Кожного року українці все більше опановують європейські стандарти, використання засобів інтерактивної участі студентів у навчанні, онлайн-відеоконференції, різноманітні навчальні платформи, устаткування виходить на новий рівень. Викладачі й студенти досконало опановують Outlook Office, різноманітні засоби від Google (як то календар з відео конференціями, додатки для створення спільного простору, створення тестувань, опитувань, відео- та аудіоматеріалів тощо), допоміжні засоби навчання для викладачів та студентів від Microsoft та безліч інших інтерактивних інструментів. Таким чином, подальше інтегрування інтерактивних технологій в Україні (зокрема для пожвавлення кореляційних процесів білінгвального навчання з англійської та української мови) у вищій школі вбачаєтся перспективним напрямком дослідження. Питання ефективності білінгвального навчання з повною або частковою інтеграцією інтерактивних засобів потребує подальшого вивчення й збору статистичних даних для компаративного аналізу.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.22
PDF (English)

Посилання

Долженков О. О. Формування початкового професійного досвіду майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових технологій навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 2. С. 423–432.

Епік Н. М. Інтерактивні форми навчання як засіб оптимізації мовленнєвих компетенцій. Англійська мова та література. 2013. № 15. С. 5–9.

Калініна Л. В. English after Classes : Метод. посіб. для позакл. роботи. Веста: Вид-во «Ранок», 2005. C. 208.

Маклагіна І. Ю. Інтерактивні технології в навчанні іноземної. Aнглійська мова та література. 2010. № 22–23. С. 17–19.

Марченко Ю. Г. Психолого-педагогічні засади впровадження інтерактивних технологій навчання для розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. № 45. C. 367.

Мічуріна Т. В. Дебати як форма інтерактивного вивчення англійської мови старшокласниками. Англійська мова та література: журнал. 2012. № 22–23. С. 6–10.

Пантюшенко Н. Г. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у викладанні мови. Англійська мова та література: журнал. 2013. № 16–18. С. 80–84.

Cummins J. Putting language proficiency in its place: Responding to critiques of the conversational academic language distinction. English in Europe: The Acquisition of a third Language. Clevedon. 2000. Р. 170.

Dearden J. English as a medium of instruction – a Growing global phenomen. Oxford. 2019. Р. 40.

Lisa Irish. Blended learning tool works best. Arizona Education News Service. 2019. P. 1–10.

Luk, G., Mesite, L., & Leon Guerrero, S. Onset age of second language acquisition and fractional anisotropy variation in multilingual young adults. Journal of Neurolinguistics. 2020. P. 120.

Marsh D. Content and Language Integrated Learning: the European Dimension – Actions, Trends and Foresight potential. On the use of bilingual technologies in the process of learning English the language in high school. RUDN Journal of Informatization of Education. Vol 14, 2002. P. 484–492.

Oller, J. W., Jr. Introduction [to Language and Bilingualism: More Tests of Tests]. Bucknell University Press. 1991. P. 3–10.

Walsh B. Bilingualism as a Life Experience. Harvard. 2015. P. 301.

Whitford, V., Luk, G. Comparing executive functions in monolinguals and bilinguals: Considerations on participant characteristics and statistical assumptions in current research. The Netherlands: John Benjamins. 2019. P. 67–79.