ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КАНАДІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
PDF

Ключові слова

неперервна освіта, освіта дорослих у Канаді та Великій Британії, історичний аспект, розвиток особистості adult education, adult education in Canada and Great Britain, historical aspect, management of education

Як цитувати

ШАМАНСЬКА, О. І. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У КАНАДІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: ІСТОРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 136-141. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.20

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку освіти дорослих у Канаді та Великій Британії, враховуючи історичний аспект. Визначено, що освіту дорослих слід розглядати як важливу складову частину неперервної освіти. У статті також обгрунтовано, що в Канаді та Великій Британії спостерігається ґрунтовна законодавча підтримка з боку держави в напрямку освіти дорослих. У досліджуваних країнах створена розгалужена законодавча база освіти дорослих, що охоплює її різноманітні складові частини та аспекти. Проведені дослідження показали, що у 1997 році зменшення урядової підтримки у фінансуванні освіти дорослих, затвердженої наказом консерваторів під назвою «Bill 160», викликало незадоволення дорослих учнів та привело до створення першої в Канаді Асоціації дорослих студентів Торонто, а саме «Toronto Adult Students Association». Автором визначено, що в Канаді реформою освіти дорослих передбачено розвиток доступної, розгалуженої, інтегрованої та гнучкої системи освіти дорослих. Така система надає безліч можливостей для навчання дорослої людини, а також забезпечує професійну підготовку канадців у будь-який момент, коли вони її потребуватимуть. При цьому особлива увага надається підготовці та перекваліфікації кадрів на робочому місці. Це забезпечує досить широкий спектр можливостей для зменшення безробіття. А концепція компетентності розглядається як ключ до підвищення продуктивності праці, економічного зростання та ефективної зайнятості. Визначено, що серед європейських країн лідером у поширенні професійного навчання, тобто освіти дорослих, є Велика Британія. Освіта дорослих у Великій Британії є одним із пріоритетів державної політики, ґрунтується на давніх історичних традиціях, високоякісних показниках, ґрунтовних науково-педагогічних дослідженнях, а практика реалізації довела свою дієвість та ефективність. Автором також обгрунтовано, що у другій половині ХХ ст. у Великій Британії видається значна кількість законів, що стосувалися освіти дорослих. Відповідно до цього уряд Великої Британії ухвалив досить широкий спектр законів про освіту дорослих.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.20
PDF

Посилання

Брандибура Ю. Професійна підготовка фахівців з політологіі: досвід Англії та Уельсу : монографія. Львів : ВД: Панорама, 2018. 152 с.

Коваленко С. М., Клочко Л. І. Особливості сучасних реформ щодо регулювання освіти дорослих в Англії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 6(50). 2015. С. 404–413.

Колосова Н. А. Образование взрослых – ключ к ХXI веку. URL : http://pi.sfedu.ru/university/publish /pednauka/2003_1/03kolosova.htm.

Лук’янова Л. Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії. Науковий вісник Мелітопольського державногопедагогічного університету. Сер : Педагогіка. Мелітополь, 2015. № 2. С. 187–192.

Топоркова О. В. Перспективы развития дополнительного образования взрослых в Великобритании в ХХI веке. Известия Волг.ГТУ. Волгоград, 2006. № 8. С. 163−165.

Топоркова О. В. Развитие дополнительного образования взрослых в Великобритании : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Волгоград, 2007. 237 с.

Conaway W. Andragogy : Does One Size Fit All? A Study to Determine the Applicability of Andragogical Principles to Adult Learners of All Ages: Dissert. for the Degree of Doctor of Philosophy. Walden University, 2009. 145 р.

Davies D. Managing change through curriculum innovation (building a Network of Learning: beyond the boundary) : Dissert. …for the Degree of Doctor of Philosophy. Middlesex University, 1999. 488 р.

HEFCE publications in 2001. URL : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/2010.0202100434/http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2002/02_01.htm.

Jarvis P. Adult and Continuing Education: Theory and Practice. London : Routledge, 1995. XV. 302 p.

Jarvis P. Adult Education and Lifelong Learning. Theory and practice. London : Routledge, 2004. 374 р.

Manpower Services Commission. An ‘Open Tech’ Programme, A Consultative Document Sheffield: MSC, 1981. 17 р.

Medel-Aсonuevo С. Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century. UNESCO Institute for Education. 2001. URL : http://www.unesco.org/education/uie/ publications/uiestud28.shtml.

Nesbit, T., Brigham, S.M., Taber, N., & Gibb, T. Building on critical traditions: Adult education and learning in Canada. Toronto : Thompson Pub., 2013. 326 p.

Selman, G., & Dampier, P. The foundations of adult education in Canada. Toronto : Thompson Educational Publishing, Inc., 1998. 380 p.