ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
PDF

Ключові слова

міжкультурна компетенція, безперервне навчання, цифрова глобалізація, бізнес-культура cross cultural competence, lifelong learning, digital globalization, business culture

Як цитувати

КАРПОВА, О. О., & БУБЛИК, В. В. (2022). ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ ДЛЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 79-83. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.12

Анотація

У статті розглянуто проблему формування міжкультурної компетенції у студентів для забезпечення ефективної професійної діяльності та безперервного навчання в умовах цифрової глобалізації. Наведено аналіз літератури, який показав актуальність досліджуваної теми та необхідність підготовки фахівця, здатного володіти певним набором компетенцій, у тому числі навичками міжкультурної комунікації. Автори посилаються на Європейську довідкову систему ключових компетентностей для навчання протягом усього життя, в якій культурна обізнаність та здатність вираження визначені одними з ключових компетентностей. Міжкультурну компетентність визначено як розуміння та повагу до того, як ідеї та значення творчо створюються та виражаються й передаються у різних культурах і через цілу низку мистецтв та інших культурних форм. Аналіз теоретико-методичних джерел показав, що формування навичок міжкультурної комунікації є однією з найважливіших тенденцій професійної підготовки студентів. Такі навички охоплюють свідомі знання власної культури (культурний самоаналіз), здатність аналізувати взаємодію, прогнозувати непорозуміння й адаптивну поведінку. Основними умовами професійної підготовки, що висуваються до студентів, визначено відкритість для міжкультурної спільної роботи, бажання співпраці в міжкультурних колективах, проведення міжкультурних обмінів та спілкування з питань управління міжнародною бізнес-діяльністю. Авторами вибрано такі методи формування навичок міжкультурної комунікації, як створення проєкт-презентацій із глибоким та всебічним аналізом бізнес-культур різних країн (дослідження стилю управління, культури привітань, дрес-коду, подарунків, тайм- менеджменту тощо); мозковий штурм завдяки розв'язанню кейсів, вирішенню міжкультурних дилем, обговоренню суперечливих тем та навчальні поїздки за кордон, у тому числі грантові. Наведено результати апробації визначених методів та доведено їх ефективність.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.12
PDF

Посилання

Hong, Y-y., Fang, Y., Yang, Y., & Phua, D .Cultural attachment – A new theory and method to understand crosscultural competence. Journal of Cross-Cultural Psychology 2013 Vol. 44. Issue 6.

Key Competences for Lifelong Learning in the European Schools 2018.

Matsumoto, D., & Hwang, H.C. Assessing cross-cultural competence: A review of available tests. Journal of Cross-Cultural Psychology 2013 Vol.44. Issue 6 :849–873.

Rath C.R., Grosskopf S., Barmeyer Ch.Leadership in the VUCA world – a systematic literature review and its link to intercultural competencies. European Journal of Cross-Cultural Competence and Management. https://doi.org/10.1504/EJCCM.2021.116890.

Van Driel, M., & Gabrenya, W. K. Jr. Organizational cross-cultural competence: Approaches to measurement. Journal of Cross-Cultural Psychology 2013 Vol 44.Issue 6 : 874–899.

Wilson, J., Ward, C., & Fischer, R.Beyond culture learning theory: What can personality tell us about cultural competence. Journal of Cross-Cultural Psychology 2013 Vol 44. Issue 6 : 900–92.