КОНЦЕПТИ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

співацький голос, вчитель музичного мистецтва, професійна підготовка, закономірності співацького процесу, органи дихання singing voice, music teacher, professional training, regularities of the singing process, respiratory organs

Як цитувати

ЧАЙКА, В. А., & ПАВЛІЧУК, В. І. (2022). КОНЦЕПТИ СПІВАЦЬКОГО ГОЛОСУ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 60-66. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.9

Анотація

Стаття присвячена одному із важливих аспектів професійної підготовки вчителя музичного мистецтва – процесу формування співацького голосу. Обґрунтовано актуальність вибраного напряму дослідження. Проаналізовано стан наукового розроблення означеної проблеми, визначено ключові позиції, що не знайшли достатнього вивчення науковцями. Зміст статті розкриває сутність домінантних компонентів структури співацького голосу. Наголошується, що без знання їх теоретико-методичних засад неможливий успішний процес формування співацького голосу майбутнього вчителя музичного мистецтва. Досить ґрунтовно розкрито зміст ключових понять, таких як «співацька постава», «вокальне дихання», «звукоутворення», «співацький голос». Акцентовано, що власне функціональне навантаження означених категорій забезпечує успішний процес голосоутворення. У статті розкрито будову дихального апарату та наголошено на тому, що знання його особливостей є важливим та невід’ємним чинником успішного процесу формування співацького голосу. Досить суттєвим є акцент на доцільності гармонійної взаємодії дихального та голосового апаратів, а також техніки співака. Виділені чинники негативного впливу на розвиток співацького голосу, а саме: стихійність, безсистемність, порушення гармонійного зв’язку між співацьким диханням, звуком та співом, невміння практично використовувати резонаторну функцію голосу у поєднанні із системою дихання. У статті наголошується на тому, що у системі розвитку співацького голосу майбутнього вчителя музичного мистецтва важливим є знання закономірностей співочого процесу, володіння вокальними навичками. Узагальнено, що знання змістової сутності структурних компонентів співацького голосу у поєднанні з організацією методично правильної системної цілеспрямованої роботи викладача із застосуванням інноваційних методик значно оптимізує процес формування майбутнього вчителя музичного мистецтва.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.9
PDF

Посилання

Доронюк В.Д., Сливицький М.Ю. Основи вокально-педагогічної творчості вчителя музики : навч. посіб. для викладачів і студентів вищих навчальних закладів і вчителів музичних шкіл різного типу. Івано-Франківськ : ЦІТ, 2007. 306 с.

Кушка Я.С. Методика навчання співу : навч. посіб. з основ вокальної майстерності. Тернопіль : Навчальна книга, Богдан, 2013. 288 с.

Маркотенко І.О. Павло Васильович Голубєв – педагог-вокаліст. Київ : Музична Україна, 1980. 75 с.

Прядко О. Стан вокальної підготовки студентів музично-педагогічних спеціальностей. Збірник наукових праць. Камянець-Подільський, 2008. Вип. 15. С. 195–197.

Ройтенко Н.О. Концептуальні засади педагогічного супроводу вокального розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. № 155. С. 101–104.

Ростовський О.Я. Професійна підготовка майбутніх учителів музики: проблеми і перспективи. Наукові записки. Серія Педагогічна. Тернопільський державний педагогічний університет. 2001. №2. С. 15–22.

Юцевич Ю.Є. Теорія і методика розвитку співацького голосу : навч.-метод. посіб. для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, учителів шкіл різного типу. Київ : ІЗМН, 1988. 160 с.