ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ (ШВЕЦІЯ, ДАНІЯ, НОРВЕГІЯ): ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS»
PDF

Ключові слова

соціальна робота, Скандинавська модель, соціальний працівник, професійна підготовка, професійні навички, «soft skills» social work, Scandinavian model, social worker, professional training, professional skills, “soft skills”

Як цитувати

МИХАЙЛИШИН, Г. Й., & МАНДРО, Л. О. (2022). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ (ШВЕЦІЯ, ДАНІЯ, НОРВЕГІЯ): ФОРМУВАННЯ «SOFT SKILLS». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 36-42. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.5

Анотація

У статті проаналізовано зміст професійної підготовки та становлення соціального працівника у скандинавських країнах (на прикладі Швеції, Норвегії, Данії). Описано модель соціальної політики, напрями здійснення та особливості соціальної роботи у нордичних країнах. Виявлено, що за такої політики держав п’ять країн Північної Європи (Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія) рік за роком входять до десятки найщасливіших у світі. Норвегія займає перше місце у списку країн за Індексом людського розвитку. Вказано особливості здійснення професійної підготовки соціальних працівників. Виявлено, що система підготовки фахівців соціальної галузі в скандинавських вищих навчальних закладах передбачає новий підхід до мети й оцінювання процесу навчання студентів. Зазначено, що система освіти у вищих навчальних закладах країни має багаторівневий характер, а професійна підготовка здійснюється в університетах та університетських коледжах та передбачає здобуття таких кваліфікаційних рівнів, як бакалавр, магістр, доктор. Перелічено заклади вищої освіти, в яких можна здобути фах соціального працівника. Виявлено, що підготовка соціальних працівників у Швеції, Норвегії, Данії поєднує теорію, практику, навчання та дослідницьку діяльність. Місце «soft skills» у професійній підготовці соціальних працівників у скандинавських країнах розглянуто на прикладі надання освітніх послуг Karlstads universitet (Швеція), UiT Norges arktiske universitet (Норвегія), Professionshøjskolen Absalon (Данія). Зазначено, що серед «soft skills» найбільшу увагу приділяють формуванню та розвитку комунікативних навичок, критичного мислення, вирішення складних проблем, прийняття рішень, вміння працювати в команді, самовдосконалюватися, постійно навчатися, вдало вирішувати конфліктні ситуації, вміння планувати та працювати на результат.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.5
PDF

Посилання

Михненко А., Щур Н. Світові моделі соціальної політики: уроки для України. Вісник НАДУ: соціальна і гуманітарна політика. 2011. Вип. 2. С. 2019–227.

Hessle S. International Standard Setting of Higher Social Work Education. Stockholm: Stockholm University. – 2001.

Helliwell J., Layard R., Sachs J., Neve J-E., Aknin L., Huang H., Wang S. World Happiness Report. URL: https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf

Karlstad University. URL: https://www.kau.se/en/social-work/education/bachelor-science-social-work

Absalon Professional College. URL: https://phabsalon.dk/

UiT Norwegian Arctic University. URL: https://uit.no/utdanning/program/345083/sosialt_arbeid_-_bachelor

United Nations Development Program «Human Development Reports». URL: http://hdr.undp.org/