НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ FLIPPED LEARNING
PDF

Ключові слова

flipped learning, відеолекція, COVID-19, особистісна орієнтованість, тьюторство flipped learning, video lecture, COVID-19, personality orientation, tutoring

Як цитувати

ЛІТКОВИЧ, Ю. В., ШЕВЧУК, А. В., & ЯНОВЕЦЬ, А. І. (2022). НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ FLIPPED LEARNING. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 15-20. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.3

Анотація

Стрімкі соціальні перетворення, які переживає світове суспільство в останні десятиліття, глобальна економічна криза й виклики пандемії COVID-19 кардинально змінили не тільки умови життя людей, а й освітню ситуацію. Одним із значних проривів у технології та методах викладання стає змішане навчання (blended learning), що передбачає застосування моделі «перевернутого навчання» (flipped learning). Сутність технології «перевернутий клас» полягає у зміні послідовності етапів навчального процесу, коли вивчення нового матеріалу виноситься на самостійну роботу студентів, а його закріплення відбувається під час практичних занять. Міняються місцями зміст домашньої роботи і роботи на навчальному занятті. Перевернуте навчання передбачає зсув пріоритетів від простої подачі матеріалу до роботи над його вдосконаленням. Стаття демонструє необхідність нових методів і технологій викладацької діяльності, які би були адекватні сучасним тенденціям і вимогам, і пропонує розглянути технологію flipped learning як один із нових ефективних методів викладання, який можна було б застосувати у поєднанні з традиційними для формування оптимальних підходів до навчання. У публікації розглядається проблема реалізації flipped learning, його теоретичні основи, особливості, переваги та недоліки. Обґрунтовується можливість реалізувати заняття з англійської мови у форматі перевернутого навчання за допомогою різних ресурсів електронних навчальних платформ, які відповідають вимогам і потребам студентів і викладачів, задля забезпечення ефективної організації освітнього процесу. Розкрито інструментальні можливості впровадження технології «перевернутого навчання» у процес вивчення англійської мови. Узагальнено, що використання технології «перевернутого навчання» за умови методично правильного її застосування сприятиме розвитку цифрової компетентності викладача та розвитку наукових умінь студентів, підвищення рівня їхньої вмотивованості та успішності.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.3
PDF

Посилання

Андрейко Л.В. Технологія «перевернутого класу» у викладанні іноземної мови. Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти. Київ-Дрогобич : «Трек-ЛТД», 2017. С. 9–11.

Чоповська Л.В. Інтеграція технології «перевернутий клас» у викладанні іноземних мов в українських ВНЗ. Уральский научный вестник. 2017. № 5. т.3. С.75–78. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/chopovska_ integratsiya.pdf (дата звернення 01.11.21).

Eddy, S.L., Hogan, K.A. Getting under the hood: how and for whom does increasing course structure work? CBE-Life Sciences Education. 2014. 13(3). P. 453–468. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25185229 (Last accessed 01.11.2021).

Persky, A.M., Pollack, G.M. Transforming a large-class lecture course to a smaller-group interactive course. American journal of pharmaceutical education. 2010. 74(9). 170. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996760/ (Last accessed 01.11.2021).