ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЮНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ
PDF

Ключові слова

спортивні навантаження, легкоатлети, спортивне тренування, спортивні результати, якості спортсмена sports loads, athletes, sports training, sports results, qualities of an athlete

Як цитувати

ДУТЧАК, В. В. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ЮНИХ ЛЕГКОАТЛЕТІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(4), 3-8. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.1

Анотація

У статті розглядається проблема інноваційних підходів до проблеми періодизації спортивних навантажень юних легкоатлетів. Сучасний рівень наукових знань у спорті не лише розширив запас уявлень щодо взаємозв’язку всіх сторін підготовки легкоатлетів, але і значно поглибив їх. Раціональне планування тренувального процесу, правильне використання засобів і методів спортивного тренування на всьому протязі багаторічної підготовки юних спортсменів можливе лише за умови обліку анатомо-фізіологічних особливостей зростаючого організму. З погляду спортивного відбору, спортивної орієнтації, планування тренувального процесу, вибору засобів і методів тренування становлять інтерес анатомо-фізіологічні особливості зростаючого організму. Спорт підвищує опірність організму до несприятливих впливів зовнішнього середовища і є тому найважливішим засобом зміцнення здоров’я й профілактики захворювань. Однак, якщо при систематичних заняттях і раціональному підборі тренувальних навантажень у юних спортсменів спостерігаються високі показники імунологічної реактивності, то при нерегулярних заняттях або надмірних навантаженнях сила неспецифічного імунітету зменшується, що веде до зниження опірності організму інфекціям. Крім того, при плануванні тренувального процесу варто враховувати, що в юних спортсменів відзначаються сезонні коливання показників імунологічної реактивності: підвищення в осінній період і зниження у весняний. Встановлено, що фізичне навантаження, яке відповідає силам і рівню підготовленості до виконання фізичних вправ, поліпшує розвиток кісткової системи й збільшує період її росту. Виявлено, що одним із напрямків підвищення ефективності системи підготовки легкоатлетів базується на глибокому вивченні структури змагальної діяльності і побудові на цій основі модельних структур навчально-тренувального процесу. Оптимальний рівень розвитку швидкості, сили, спритності, витривалості – основа для оволодіння технікою і тактикою легкоатлетів. В той же час реалізація завдань фізичної підготовки сприяє формуванню важливих психічних і морально-вольових якостей спортсменів.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.1
PDF

Посилання

Бондарчук А. П. Периодизація спортивного тренування. Київ. Олімпійска література. 2005. 214 с.

Верхошанський Ю. В. Основи специальної фізичної підготовки спортсменов. Москва. Физкультура и спорт, 1988. 330 с.

Жілкін А. І., Кузьмін В. С., Сідорчук Е. В. Легка атлетика. Москва: Академія. 2003. 464 с.

Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки. Вінниця: Планер. 2014. 616 с.

Матвеев Л. Г. Теория и методика физической культуры. Москва. 1991. 452 с.

Смірнов С. М. Біологічні ритми і наше здоров’я. Москва. 2000. 98с.

Adamchuk V., Shchepotina N., Kostiukevych V., Vozniuk T., Kulchytska I., Didyk T., Poliak V. (2021).

Technological Aspects of Introduction of 8-Week Model at the Phase of Direct Training for Competitions of Highly Qualified Multi-Athletes in Track-And-Field Athletics. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(3), 200-210. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.03ISSN 1993-7989 (print). ISSN 1993-7997 (online). ISSN-L 1993-7989 (Last accessed: 21.10.2021).

Kostiukevych V., Imas Ye., Borysova O., Dutchak M., Shynkaruk O., Kogut I., Voronova V., Shlonska O., Stasiuk I. (2018). Modeling of the athletic training process in team sports during an annual macrocycle. Journal of Physical Education and Sport, 18(1), 327-334. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.s144 (Last accessed: 22.10.2021).