ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТОРІТЕЛІНГУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
PDF

Ключові слова

сторітелінг, цифровий сторітелінг, молодші школярі, початкова школа, мовленнєва компетентність storytelling, digital storytelling, younger schoolchildren, primary school, language competence

Як цитувати

ПАВЛЮК, В. І. (2021). ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТОРІТЕЛІНГУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 185-190. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.28

Анотація

Сторітелінг як інструмент навчання заохочує молодших школярів до виразного читання та допомагає їм пере- давати свої думки та почуття чітко й зрозуміло, що є необхідним для опанування навичок повсякденного життя. Крім того, сторітелінг запускає механізм критичного мислення. У статті розглядається метод сторітелінгу як ефективний дидактичний ресурс у викладанні англійської мови у початковій школі. Розкривається сутність поняття «сторітелінг» та «цифровий сторітелінг», підкреслюється значення навчання англійської мови за допомогою методу сторітелінгу для формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи. Основна увага зосереджується на можливостях цифрових платформ на заняттях з англій- ської мови молодших школярів закладів середньої освіти. Досліджено можливості використання навчальних платформ у навчальному процесі молодших школярів, виокремлені переваги використання методу сторітелінгу та рекомендації щодо планування й проведення сторітелінгу для молодших школярів. Залучення цифрових техно- логій до навчальної діяльності в початковій школі відкриває нові можливості у навчанні іноземних мов у початко- вій школі. Зокрема, цифровий сторітелінг є ефективним методом для розвитку комунікативних навичок молодших школярів, оскільки такі види діяльності на занятті з англійської мови, як аудіювання історії, запис її елементів, відтворення чужої історії, навчають важливих мовленнєних навичок загалом. Метою статті є заохочення вчителів англійської мови до вдосконалення викладання англійської мови за іннова- ційними методиками навчання іноземних мов, зокрема і за допомогою цифрового сторітелінгу як методологічного ресурсу. У перспективі реалізація інших конкретних цілей для впровадження сторітелінга в навчальний план, покра- щення мотивації учнів до вивчення іноземних мов, розвиток критичного мислення учнів та творчого сприйняття за допомогою ігрових ситуацій, створення позитивної навчальної атмосфери у вивченні англійської мови тощо.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.28
PDF

Посилання

Гич М. Сторітелінг як інноваційна методика формування мовної компетентності учнів ЗНЗ. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки № 4 (51), грудень 2015. С 188-190.

Машкіна С. А. Використання методів «фішбоун» та «сторітелінг» на уроках у початковій школі на прикладі вивчення теми: «закріплення літери її. Опрацювання тексту «Гроші України» Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки. Збірник наукових праць. Випуск 14. С. 86–92.

Рудіна М., Шванова О. Технологія сторітелінгу в системі формування фахової компетентності майбутніх перекладачів. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. № 38, Київ, 2018. С 26-30.

Aguilar S., Alcántara J. (2017) Storytelling as a tool for Science teaching in bilingual primary education. X congreso internacional sobre investigación en didáctica de las ciencias Extraordinario, pp. 5085–5090.

Banaszewksi T. (2005) Digital storytelling: supporting digital literacy in grades 4-12. (PhD Thesis), Georgia Institute of Technology.

Benmayor, R. (2008) Digital Storytelling as a Signature Pedagogy for the New Humanities. Arts and Humanities in Higher Education, Vol. 7, pp. 119-130.

Harriott, W. A., Martin, S. S. (2004) Using Culturally Responsive Activities to Promote Social Competence and Classroom Community. Teaching Exceptional Children. Vol. 37 (1), pp. 48-54.

Panchenko L. (2008) Digital storytelling: co-creation of teacher and student, Metodyst, no. 6(78), pp. 34–38, 2018. (in Ukrainian) Libraries Unlimited.

Robin, B. R. (2008) Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom. Theory Into Practice. Vol. 47(3), pp. 220-228

Strauss, K. (2006) Tales with Tails: Storytelling the Wonders of the Natural World. Westport, Connecticut. 248 р.

Sweeney-Burt, N. (2014) Implementing Digital Storytelling as a Technology Integration Approach with Primary School Children. Irish Journal of Academic Practice. Vol. 3: Iss. 1, Article 4. doi:10.21427/D7DT6G .