ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ – ВИМОГИ ТЕПЕРІШНЬОГО ТА МАЙБУТНЬОГО
PDF

Ключові слова

освіта, інновації, нормативи, освітня програма, предметна дидактика, методи навчання, практика, міждисциплінарний підхід education, innovations, standards, educational program, subject didactics, methods of study, practice, interdisciplinary approach

Як цитувати

ТАРАСЕНКО, М. І., & БАДЮЛ, Л. М. (2021). ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ – ВИМОГИ ТЕПЕРІШНЬОГО ТА МАЙБУТНЬОГО. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 128-132. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.20

Анотація

Стаття присвячена важливим і суттєвим аспектам освіти. Теперішнє та майбутнє показує нам, що утворення, подібного до того, яке використовується сьогодні, вже недостатньо. У нашій статті ми робимо акцент на новизні змісту освіти, а також методів і форм педагогічної роботи. Метою статті є – спонукати вчителів глибоко замисли- тися про можливості поліпшення освіти. Доведено, що інновації в освіті – це не тільки поточні вимоги сьогодення, це особливо важлива відповідаль- ність вчителів і педагогів за майбутнє. Проаналізовано, що часто під час обговорення освіти стає питання про значення терміна «інновації» та про користь від їх впровадження в науку. Педагоги не повинні забувати і про інформаційні і комунікаційні технології, які також роблять надзвичайно важливий внесок в інновації в освіті. У статті описано та доведено, що нинішнє і майбутнє викладання принципово різняться. Воно характеризується різними атрибутами, наприклад, активністю, співпрацею, творчістю, інтерактивністю та іншим. E. M. Rogers [Diffusion : 551] описує дуже красиве і коротке нововведення викладача в своїй книзі “Diffusion of innovations”. Такі викладачі вчать з інтересом. Суть і мета роботи «вимірюється» і цінується, що своєю чергою не викликає у студентів стрес і не заважає навчанню. Вони приділяють особливу увагу мотивації студентів до навчання. Це супроводжується їх прагненням бути винахідливими і творчими. У цьому сенсі ми відзначаємо, що інновації не завжди означають щось винятково нове. Новаторство також полягає в творчості і підході викладача та студентів. Зокрема, А. Г. Бермус [Бермус : 380] пише в своїй книзі про важливість впровадження цих нововве- день в реальну освіту.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.20
PDF

Посилання

Бермус А. Г. Модернизация образования: философия, политика, культура : монография. Канон + РООИ «Реабилитация», 2011. 384 с.

Kohútová K. Subjektívne vnímaná profesijná zdatnosť učiteľa: reflexia výskumných zistení. Slovak : In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok : Verbum, 2019. 172-184 p.

Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa : Wydawnictwo Źak, 2001. 468 p.

Rogers E. M. Diffusion of Innovations. New York : FreePress. 5th edition, 2003. 551 p.