АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

Поточний номер

№ 1 (2022)
Опубліковано July 7, 2022
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2022. № 1. 262 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 29 червня 2022 р.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЩОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

К. А. БРОВКО, А. П. ДУРДАС, Д. О. СОПОВА
3-10
ЕТИКО-ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.1
PDF
М. О. ВОЛОШЕНКО
11-16
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.2
PDF
Р. І. ГУРГУЛА, О. М. МАРАЧ, А. Ю. ВОЙНАРОВСЬКИЙ
17-23
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.3
PDF
О. В. КОВАЛЕНКО, Ю. Л. СКЛЯР
24-29
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ЗА КОРДОНОМ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.4
PDF
Ю. А. КОЛЯДА
30-34
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ У ФОРМУВАННІ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.5
PDF
О. В. КОСТЕНКО
35-41
СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОБЛІКОВЦІВ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.6
PDF
Т. О. ЛЕЩЕНКО, М. М. ЖОВНІР, О. М. ШЕВЧЕНКО
42-50
ПЕРЕВАГИ СПІЛЬНОГО ОНЛАЙН НАВЧАННЯ (УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА)
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.7
PDF
Н. М. СИРОТЮК, С. І. ГАЙДАЙ
51-55
ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.8
PDF
Т. А. ТЕРНАВСЬКА, І. А. ВОЛОЩУК
56-62
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ ВЧИТЕЛЯ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЙСНОСТІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.9
PDF
В. А. ТРИНДЮК, Ю. С. СКРОБАКА
63-69
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ АВТЕНТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ НОВИН
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.10
PDF
А. О. ХОРОЛЬСЬКИЙ, О. Р. МАМАЙКІН, В. М. ПОЧЕПОВ, В. Ю. МЕДЯНИК, В. В. ЛАПКО
70-83
УДОСКОНАЛЕННЯ ШЛЯХІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.11
PDF
В. А. ШКОБА, Т. В. ГОРОБЕЦЬ, К. М. П’ЯВКА
84-90
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.12
PDF
А. С. ЯРЕМКО, В. М. КОЦАР
91-96
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.13
PDF

ТЕОРІЯ ОСВІТИ Й НАВЧАННЯ

Т. М. БОЛЯК
97-102
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.14
PDF
О. К. ГОНЧАРОВА
103-109
СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.15
PDF
Я. В. ДОЛГІХ
110-116
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ЕЛІТИ ЯК ОРІЄНТИР ФАХОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.16
PDF
Т. С. ЗОРОЧКІНА
117-121
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.17
PDF
К. Л. КРУТІЙ, І. С. ДЕСНОВА, М. І. ЗАМЕЛЮК
122-133
САМОДІЯЛЬНА ГРА ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ВАЖЛИВІСТЬ ЄДИНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.18
PDF
Р. В. НЕВЗОРОВ
134-142
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЗЕМНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛЬОТЧИКІВ ТАКТИЧНОЇ АВІАЦІЇ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.19
PDF
С. М. ПОДОЛЮК, О. О. СТРЕЛЬБІЦЬКА
143-148
«МОВА ЖИТТЯ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.20
PDF
Н. А. ПОЛІЩУК
149-154
КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.21
PDF
ЧЖАН КАЙ
155-158
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЦИФРОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.22
PDF
С. В. ЧУПАХІНА, Т. В. ПОТАПЧУК, А. В. ЛЯКІШЕВА
159-167
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.23
PDF
Переглянути всі випуски