АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

Поточний номер

Том 2 № 3 (2021)
Опубліковано November 17, 2021
Академічні студії. Серія «Педагогіка»

Академічні студії. Серія «Педагогіка». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. № 3. Ч. 2. 220 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 22 вересня 2021 р.

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

О. А. БІДА, Т. С. ЗОРОЧКІНА, І. І. ОРОС, О. В. КУЧАЙ, А. П. ЧИЧУК, Т. П. КУЧАЙ
3-9
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.1
PDF
П. М. БОЙЧУК, М. А. КОЗІГОРА, А. М. РОМАНЮК
10-16
БУЛІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.2
PDF
М. І. ГАГАРІН
17-21
ПРОГРАМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.3
PDF
О. П. ДЕМЧЕНКО, М. О. ДАВИДОВА, І. О. ЛАРІНА
22-30
СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПРОЯВАМИ ОБДАРОВАНОСТІ В УМОВАХ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.4
PDF
М. І. ЗАМЕЛЮК
31-38
ВІД ГРИ ДО ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.5
PDF
ЯНЬ ЛІ
39-45
КИТАЙСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЖИВОПИС ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.6
PDF
Л. Л. ОРДІНА
46-50
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.7
PDF
О. Б. ПОЛЄВІКОВА, Т. А. ШВЕЦЬ
51-56
LEGO-ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ПРОПЕДЕВТИКА РОБОТОТЕХНІКИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.8
PDF (English)

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Є. П. БОГДАНОВ
57-63
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (70–80-ті роки ХХ СТОЛІТТЯ)
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.9
PDF
Я. В. ДУДКО
64-69
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ УПРАВЛІННЯ ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХІХ СТ.)
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.10
PDF
Я. А. КВАСЕЦЬКА, К. С. КУЗНЄЦОВА
70-78
ГРАФИНЯ СУЗАННА ОЖАРОВСЬКА У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ДОШКІЛЛЯ В ГАЛИЧИНІ XIX СТОЛІТТЯ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.11
PDF
Л. В. КРУГЛЕНКО
79-84
ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ (к. ХХ – п. ХХІ ст.)
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.12
PDF
Л. В. ПАСІЧНИК, Т. О. ДОРОНІНА
85-90
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.13
PDF
Л. В. СЛИВКА
91-95
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ПРОЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ОСВІТА У ШКОЛІ» (1993) ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.14
PDF
О. В. ЮРЧЕНКО
96-103
ФЕНОМЕНИ НАЦІЇ І НАЦІОНАЛІЗМУ ТА ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ОСВІТОЮ І ВИХОВАННЯМ У МОДЕРНІСТСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Е. ҐЕЛНЕРА
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.15
PDF
С. В. ЯБКОВСЬКА, І. В. МАЗУРОК
104-109
ПОСТАТЬ МИКОЛИ ЛИСЕНКА У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКОЗНАВЦІВ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.16
PDF

МЕТОДИКА ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

ШАЛАЛЯ БАХЛУЛ КЫЗЫ БИННАТОВА
158-164
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТАМ КОМБИНАТОРИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.24
PDF
О. М. ГОНЧАРУК, Л. М. ШУСТ, С. Є. ВІРСТА
165-171
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕКСТОВОЇ ОСНОВИ МАЛИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.25
PDF
Н. В. ГОРОБЧЕНКО
172-178
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗА УМОВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.26
PDF
І. М. ГРИЦЮК, С. О. МІЛІЩУК
179-184
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.27
PDF
В. І. ПАВЛЮК
185-190
ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СТОРІТЕЛІНГУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.28
PDF
О. В. ПОЛІЩУК, З. П. БОГДАН, Г. К. ШУЛЬ
191-201
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ У РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.29
PDF
Н. М. ТКАЧУК
202-207
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.30
PDF
О. П. ЦЮНЯК, Л. Ю. СУЛТАНОВА
208-214
ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.31
PDF
Переглянути всі випуски