ЛЕКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ АРХЕТИПУ «POOR PLACE» У ТВОРЧОСТІ СТІВЕНА КІНГА
PDF

Ключові слова

американська література, архетип, жахи, містика, література. American literature, an archetype, horror, mystery, literature.

Як цитувати

МУЖ, М. Я., ШЕЛУДЧЕНКО, С. Б., & ПАВЛЮК, А. Б. (2022). ЛЕКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ АРХЕТИПУ «POOR PLACE» У ТВОРЧОСТІ СТІВЕНА КІНГА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 51-57. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.7

Анотація

Cтаттю присвячено архетипу «poor place». Матеріал дослідження обрано з урахуванням специфіки архетипу «poor place», адже атрибутом творів жанру жахів є містичні локації, пов’язані з трагічними подіями та негативними реальними чи вигаданими історіями. Акцентовано на авторському стилі письменника. Наведено приклади унікальності літератури жахів Стівена Кінга, що є вдалим поєднанням горору, готичної традиції та міфології. Визнано, що архетип «poor place» є наскрізним в доробку Стівена Кінга. Розвідку здійснено з урахуванням провідних робіт, присвячених архетипам, в сфері психології та емоційного інтелекту Здійснено аналіз та порівняння понять архетип й інстинкт. Вивчено поняття «архетип» та співставлено з поняттям «архетипного образу». Прослідковано залежність і зв'язок між архетипними думками й образами та міфічними фігурами. Застосовано комплексну методику для вивчення особливостей вербалізації досліджуваного архетипу. Установлено, що уособлення архетипу «poor place» в творах Стівена Кінга варіюються від старовинного індіанського кладовища, яке має властивість оживляти людей, до готеля, розташованого у Скелястих горах. Окреслено низку універсальних факторів, зокрема смерть, нещастя та горе, які формують емоційне сприйняття конкретизованого архетипу в певному творі. Вивчено етимологію та дефініції лексеми «poor» як ядерної для семантичного розуміння ключових архетипних образів. Проілюстровано унікальність авторського стилю Стівена Кінга у вербалізації архетипу «poor place». Продемонстровано випадки залучення реальних міфів та семантичних прийомів для творення атмосфери горрору. Доведено, що конкретизоване уособлення архетипу «poor place» у романах є статичним та динамічним водночас. Статику реалізовано через незмінність локації, а динаміку представлено через лейтмотив смерті, який провокує нові нещастя й водночас інтенсифікується під впливом трагічних подій, породжуючи появу нових міфів та легенд.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.7
PDF

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Hillman J. Archetypal psychology [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://www.academia.edu/32414185/ Archetypal_Psychotherapy_The_clinical_legacy_of_James_Hillman_Ch_1_

Jung C. G. Four Archetypes: Mother, Rebirth, Spirit, Trickster [Electronic Resource]. – Mode of Access : https:// ua1lib.org/book/2080171/b20743

King S. Pet Sematary (1983) [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://ua1lib.org/book/2316525/334e9f

King S. The Shining (1977) [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://book4you.org/book/3856268/1b354b

Molina, L. Archetypal images as inspiration in the design of functional objects [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://scholarworks.rit.edu/theses/6231

ДЖЕРЕЛА

Вендиго [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Вендиго

Merriam-Webster Online Dictionary [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://www.merriam-webster. com/dictionary

One Look Thesaurus [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://www.onelook.com/thesaurus/?s=poor

Online Etymology Dictionary [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://www.etymonline.com/

The American Heritage Dictionary of the English Language [Electronic Resource]. – Mode of Access : https:// www.ahdictionary.com/

The Collected Works of C.G. Jung [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://ua1lib.org/book/2631049/ c5baf9

The Shining (novel) [Electronic Resource]. – Mode of Access : https://www.wikiwand.com/en/The_Shining_ (novel)