ВПЛИВ МЕДІАКУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОНУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
PDF

Ключові слова

медіа, медіакультура, інтернет, інформація, сленг, лексикон, студентство. media, mediaculture, internet, information, slang, lexicon, student’s yourth.

Як цитувати

ГОРБАЧ, Н. В., & СТРЕЛЬБІЦЬКА, О. О. (2022). ВПЛИВ МЕДІАКУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОНУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 16-22. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.3

Анотація

У статті розповідається про медіакультуру як окремий вид культури, що формується під впливом різних видів медіа. У сучасному інформаційному світі вплив медіакультури на різні сфери життя особистості зокрема та на суспільство в цілому досить значний. Відтак дослідження зосереджене на формуванні лексикону сучасної студентської молоді під впливом медіасередовища. З’ясовано, що на поповлення словникового запасу студентської аудиторії мають вплив візуальні, аудіальні та аудіовізуальні медіа. Важлива роль у цьому процесі належить також рекламі. Нові слова проникають у лексикон сучасної молоді двома способами: свідомо та підсвідомо. Перший передбачає цілеспрямоване вживання нових лексем у власному мовленні з метою наслідування відомих та популярних людей, що часто фігурують у різних медіа. Другий ‒ підсвідоме запам’ятовування та майже автоматичне відтворення слів, які найчастіше трапляються в тих джерелах інформації, з якими людина щоденно має справу. Внаслідок проведеного опитування, у статті з’ясовано, що переважну більшість лексичних запозичень з медіа можна умовно розділити на дві групи: ті, що з’явилися внаслідок появи нових реалій та процесів у інтернет-медіа та ті, що є зразками популярного молодіжного інтернет-сленгу. Такі впливи медіакультури на мовлення сучасної молоді є неминучими, адже сьогоднішні реалії передбачають активне студентське спілкування в соцмережах, чатах, форумах, блогах, споживання інформації з рекламних роликів, телепрограм та реалітішоу. Єдиним виходом для фільтрування неологізмів з інтернету та уникнення їх зловживанням у власному мовленні є безперервна медіаосвіта та аналіз інформації.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.2.3
PDF

Посилання

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навчальний посібник / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. Київ : Міленіум, 2009. 440 с.

Череповська Н.І. Формування візуальної медіакультури особистості засобами медіаосвіти. URL: http:// dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35220/48-Cherepovska.pdf?sequence=1 (дата звернення: 12.09.2022).

Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність : підручник для вчителів. Київ : Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2017. 319 с.

Pungente J. From Barry Duncan et al. Media Literacy Resource Guide, Ontario Ministry of Education, Toronto, ON. Canada, 1989.