НЕТВОРКІНГ І МАСТЕРМАЙНД ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
PDF

Ключові слова

нетворкінг, мастермайнд, комунікативна компетентність, спілкування, співпраця, взаємодія. networking, mastermind, communicative competence, communication, cooperation, interaction.

Як цитувати

ПОДОЛЮК, С. М. ., & СТРЕЛЬБІЦЬКА, О. О. . (2021). НЕТВОРКІНГ І МАСТЕРМАЙНД ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ). АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 68-72. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.5

Анотація

У статті досліджуються нові шляхи й технології розвитку комунікативної компетентності педагогів у контексті вивчення української мови (за професійним спрямуванням). Увага акцентується на застосуванні ідей нетворкін- гу й мастермайнду в професійній діяльності вчителя. З’ясовується суть поняття «нетворкінг», наголошується на його можливостях, які сприяють розвитку професійної сфери: формування нових знайомств, підтримування тривалих зв’язків з метою обміну інформацією, досвідом, генерування спільних ідей. Увага акцентується на клю- чових аспектах нетворкінгу: зацікавленість людьми; вміння бачити добре в них; бути людяним, наполегливим, робити перший крок. Зауважується, що ідеї нетворкінгу не толерують статусне спілкування, властиве українцям почасти. У статті пропонуються форми застосування нетворкінгу в роботі педагога: звернутися до співрозмовни- ка за консультацією; запросити на заняття чи урок у якості лектора, експерта чи гостя; домовитися про співпрацю (створення спільного проєкту, статті); запропонувати обмін досвідом, ідеями. Зауважується, що нетворкінг може допомогти й у практиці роботи з батьками учнів чи вихованців. Окремо розглядається технологія мастермайнду й шляхи її застосування в педагогічній роботі. Зауважується, що ефективність роботи мастермайнду залежить від дотримання форми проведення, яка забезпечує можливість висловитися кожному учаснику невеликої групи (7-9 осіб). У педагогічній роботі техніку можна застосовува- ти у роботі з колегами, батьками (для розв’язання складних педагогічних завдань) та дітьми, які потребують додаткової уваги. До участі в мастермайнді можуть бути залучені й гості: експерти, ментори, наставники. Роз- гляд нових технологій взаємодії з колективом під час вивчення української мови за професійним спрямуванням дозволяє розширити розуміння майбутніми фахівцями можливостей професійної комунікації педагога, підви- щити її ефективність.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.5
PDF