ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ
PDF

Ключові слова

віртуальне спілкування, нетикет, студенти, вчителі, мережа Інтернет virtual communication, netiquette, students, teachers, Internet

Як цитувати

ГОРБАЧ, Н. В., & ЖАЛКО, Т. Й. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (1), 16-22. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.3

Анотація

Стаття досліджує особливості віртуального спілкування сучасних педагогів: студентів спеціальності «початкова освіта» та вчителів із досвідом роботи. У розвідці з’ясовується важливість віртуальної комунікації, а також її специфіка залежно від віку педагогів. Описується ряд переваг спілкування в мережі Інтернет: обмін думками та враженнями без кордонів; широкі можливості для працевлаштування; підвищення кваліфікації та самоосвіта онлайн; створення власного іміджу; рівні можливості для людей з особливими потребами; відкритість багатьох цифрових ресурсів для самовдосконалення. Також у статті досліджується нетикет ‒ культура віртуального спілкування вчителів та студентів. Зокрема, за допомогою опитування з’ясовано, що студенти приділяють набагато більше часу віртуальному спілкуванню, на відміну від учителів. Молоде покоління надає перевагу спілкуванню в соцмережах, тоді як учителі з досвідом роботи часто використовують Інтернет для підвищення фахового рівня, обміну досвідом із колегами та професійного спілкування. Дослідження побудоване на опитуванні респондентів. Анкетування показало, що студенти та вчителі переважно дотримуються норм літературної мови під час віртуальної комунікації, негативно реагують на повідомлення з помилками. Грамотного та ерудованого співрозмовника сприймають позитивно навіть у віртуальному середовищі. Респонденти стверджують, що приємніше читати повідомлення без помилок, тексти, які оформлені з дотриманням норм орфографії, граматики та пунктуації.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2023.1.3
PDF

Посилання

Ковальчук І. А. Мовна специфіка спілкування в Інтернеті. Магістеріум. Вип. 37: Мовознавчі студії. 2009. С. 45‒48. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ff0d67f6-d846-49e9-8fbd-d5c8b833e6db/content (дата звернення: 04.05.2023).

Краснякова А. О. Інтернет-середовище як новий комунікативний простір самопрезентацій особистості. Медіапсихологія і медіаосвіта. 2016. С. 1‒14. URL: https://lib.iitta.gov.ua/709506/1/%D0%9D%D0%A1%20%E2%84%9638%20-%202016-1.pdf (дата звернення: 03.05.2023).

Кучаковська Г. А. Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформативних дисциплін майбутніх вчителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Том 47. № 3. С. 136‒149. URL: file:///C:/Users/User_Lib/Downloads/ITZN_2015_47_3_13.pdf (дата звернення: 03.05.2023).

Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / пер. з англ. О. Возьна, Г. Сташків. Львів : Літопис, 2010. 538 с. URL: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elclosed/shtompka1.pdf (дата звернення: 03.05.2023).

Шульська Н. М., Матвійчук Н. М. Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 58. № 2. С. 155‒168. URL: file:///C:/Users/User_Lib/Downloads/admin,+1590-6500-1-CE%20(1).pdf (дата звернення: 03.05.2023).