РОЛЬ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ
PDF

Ключові слова

пам’ять, переклад, усний переклад, короткочасна пам’ять, довготривала пам’ять, моделі запам’ятовування. memory, translation, interpreting, short-term memory, long-term memory, memory models.

Як цитувати

ГЕРАСИМЕНКО, О. Ю., & НАЗАРЯН, А. М. (2023). РОЛЬ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), 22-28. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.4

Анотація

Представлена стаття присвячена вивченню всеосяжного терміна «пам’ять», його важливості та впливу на якість усного перекладу. Окреслено, що пам'ять, як термін, відноситься до сфер психології та біології, і це поняття є не до кінця сформульованим, оскільки кожнен науковець з поданих сфер по різному формулює та трактує значення пам’яті і на додаток до цього, процес запам’ятовування аналогічним чином є спірним питанням. Авторами статті обґрунтовано вплив та важливість пам’яті у процесі усного перекладу. У роботі проаналізовано наукові праці таких вчених та науковців зі сфери інтерпретування та пам’яті як: Алан Д. Беддлі, Робертс, Фернандес і Кернс, Даніел Гайл, Вейхе Чжун. У статті значної уваги приділено важливості галузі інтерпретування у різних сферах життя сучасного світу та його впливу на міжнародні кооперування та комунікації. Засвідченні фактори, які простежуються при перекладі. Авторами статті акцентована увага на професійні якості та навички перекладачів, відповідно засвідчена важливість обширної пам’яті. Визначена відмінність та особливість короткочасної та довготривалої пам’яті. Сформульовано підґрунтя, чому саме короткотривала пам'ять використовується при інтерпретуванні. Описано, яким саме чином та на котрий час, залишається інформація при кожному з видів запам’ятовування. Автори статті звертаються до робити Робертса, де він формулює кількості блоків інформації, котра запам’ятовується під час STM. Виділені основні теорії, причиною чого є втрата інформації при застосування короткочасної пам’яті. Доповнюючи це, автори звернули увагу на основні вправи для покращення короткотривалої пам’яті. Окреслені різноманітні моделі запам’ятовування, до основних входять: модель пам’яті Кованса, модель зусиль Гайла, модель пам'яті Аткінсона і Шиффріна, модель робочої пам'яті Хітча та Беддлі, модель пам’яті Даро і Фаббро. Розглянуто детальніше модель Гайла та її відмінність від попередніх, також засвідчено етапи та фази, через які проходить перекладач під час перекладу. Висвітлено вплив пам’яті на інші фактори при процесі перекладу. Наведені поради щодо розвитку пам’яті.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.4.4
PDF

Посилання

Вправи для послідовного перекладу (2001). URL: https://www.courts.michigan.gov/49f693/siteassets/court-administration/ access-temporary/foreign-language/consecutiveexercises.pdf

Козелецький Ю. Психологічна теорія вирішення. Москва : Прогрес, 1979. 415 с.

Atkinson, R. L., Stiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes, in K.W. Spence and J.T. Spence (eds.), The psychology of learning and motivation. Vol.2. London : Academic Press.

Baddeley, A. D. (1966). The influence of acoustic and semantic similarity on long term memory for word sequences, in Quarterly Journal of Experimental Psychology, 18, 302–309.

Baddeley, A. D., Hitch, G. (1974).Working memory.

Baddeley, A. D., Thompson, N., and Buchanan, M. (1975). Word Length and the Structure of Memory , in Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, I , 575–589.

Baddeley, A. D. ( 2000). The episodic buffer: a new component of working memory?

Bruno, F. J. (2002). Psychology: a self-teaching guide. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.

Baker, Mona, Gabriela, Saldanha (2009). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Taylor & Francis e-Library

Fernandez, E. M., & Cairns, H. S. (2010). Fundamentals of psycholinguistics. WILEY-BLACKWELL A John Wiley & Sons, Ltd., Publication. 11. Gile, D, 1995b, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins.

Hebb, D. O. (1949). The organization of behavior; a neuropsychological theory. Wiley.

Keppelk, G., and Underwood, B. (1962). Proactive Inhibition in Short-term Retention of Single Items. Іn Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 1, 153–161.

Kintsch, W. (1998). Comprehension: a paradigm for cognition. Cambridge: Cambridge University Press.

Marshuetz Ferguson (2017). Short-term memory. URL: https://www.britannica.com/science/short-term-memory

Matsumoto, D. & Juang, L. (2007). Culture and psychology (4th Ed.). New York : Thomson Wadsworth.

Naseri, M. (2017). The Importance of Memory and Notetaking in the Process of Interpreting. Рр. 1–5 URL: https://www.researchgate.net/publication/346680753_The_Importance_of_Memory_and_Notetaking_in_the_Process_ of_Interpreting

Peterson, R. L., and Peterson, M. J., (1959). Short term retention of individual items, in Journal of Experimental Psychology, 58, 193–198.

Roberts, R. P. (2014 ). Enhancing short-term memory for accurate interpreting.

The Importance of Listening and Short-Term Memory in Interpreting. URL: https://translationjournal.net/April- 2016/the-importance-of-listening-and-short-term-memory-in-interpreting.html

Turković, M. (2013). Memory in interpreting. URL: https://zir.nsk.hr/islandora/object/ffos%3A1376/datastream/ PDF/view

Waughw, N.,and Norman, D. (1965). Primary Memory, in Psychological Review, 72, 89–104.

Zhong,W. (2003). Memory Training in Interpreting. URL: https://translationjournal.net/journal/25interpret.htm