ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, Ж. «ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ‘СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО’». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», вип. 2, Травень 2021, с. 35-41, doi:10.52726/as.pedagogy/2021.2.5.