[1]
Н. А. ПЕРХАЙЛО, «ПОШУК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ», pedagogy, вип. 4, с. 143-148, Трав 2023.