[1]
Ж. ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, «ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ‘СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО’», pedagogy, вип. 2, с. 35-41, Трав 2021.