ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, Ж. (2021) «ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ‘СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО’», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), с. 35-41. doi: 10.52726/as.pedagogy/2021.2.5.