ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЖИВКА. 2021. «ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ‘СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО’». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», вип. 2 (Травень):35-41. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.5.