ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, Ж. ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», [S. l.], n. 2, p. 35-41, 2021. DOI: 10.52726/as.pedagogy/2021.2.5. Disponível em: http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/article/view/19. Acesso em: 5 груд. 2021.