ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, Ж. (2021). ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 35-41. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.5