(1)
ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, Ж. ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО». pedagogy 2021, 35-41.