[1]
ПЕРХАЙЛО, Н.А. 2023. ПОШУК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА». 4 (Трав 2023), 143-148. DOI:https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.21.