[1]
ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА, Ж. 2021. ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО». АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА». 2 (Трав 2021), 35-41. DOI:https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.5.