KUTS, M. O. (2023) «ІННОВАЦІЙНА ЛЕКСИКА У МОВІ СУЧАСНИХ ВЕБ-МЕДІА (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)», АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (4), с. 29-34. doi: 10.52726/as.humanities/2022.4.5.