АНТРОПОЛОГІЧНА КРИЗА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
PDF

Ключові слова

антропологічна криза, сучасність, технократизм, інформаційне суспільство, глобалізація, людина. anthropological crisis, modernity, technocracy, information society, globalization, man.

Як цитувати

КОВАЛЬЧУК, І. Л. . (2021). АНТРОПОЛОГІЧНА КРИЗА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 80-86. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.7

Анотація

Проблема антропологічної кризи є однією з ключових тем у дискурсі філософських досліджень. Показано, що означена проблема особливо загострюється в ХХІ столітті, спровокована не в останню чергу потужними глобалі- заційними процесами та технократичним розвитком, а також наслідками пандемії Covid-19. Зроблений акцент на протилежних поглядах та оцінках наслідків науково-технічного розвитку суспільства. Показано, що випереджен- ня науково-технічного розвитку призвело до порушення балансу між технологічним та соціокультурним потенці- алом людства. Розглянуто ознаки та прояви антропологічної кризи сучасного техногенного суспільства. Обґрунтовано, що сучасна цивілізація переживає глибинну антропологічну кризу у різних сферах життя і потребує нівелювання гостроти та відповідних стратегій її подолання. Проаналізовано концепцію людської присутності у ціннісно- смисловому універсумі С. Б. Кримського як стратегію розв’язання антропологічної кризи.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.7
PDF