ЖІНОЧА ЛІРИКА ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ: ТЕМИ, МОТИВИ ТА ОБРАЗИ
PDF

Ключові слова

жіноча лірика, любовна лірика, мотив, образ ліричної героїні, символ, метафора. female lyrics, love lyrics, motive, image of lyrical heroine, symbol, metaphor.

Як цитувати

ЧУЙ, А. В. . (2021). ЖІНОЧА ЛІРИКА ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ: ТЕМИ, МОТИВИ ТА ОБРАЗИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ», (2), 73-79. https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.6

Анотація

На матеріалі вибраних поезій із прижиттєвих збірок та поезій, що залишились поза збірками, досліджено мотиви та образи «жіночої лірики» Г. Чупринки. З’ясовано, що «жіночою» є така лірика, в якій автор виражає свій інтимний світ посередництвом жіночих образів (у формі монологу ліричної героїні). Встановлено, що жіно- ча лірика Г. Чупринки переважно представлена тематикою кохання, але також торкається важливих соціальних і національних проблем. Показано, як митець проникливо і водночас делікатно передав психологічний стан лірич- ної героїні, «ховаючи» своє авторське «Я» за зворушливими жіночими образами. Виявлено, що портрет ліричної героїні – символізований (поет використовує переважно фольклорну символіку), і психологізований (відтворений на рівні її думок, почуттів і переживань), а тлом для розгортання ліричного сюжету зазвичай є фольклорно-роман- тичний пейзаж. Героїня жіночої лірики Г. Чупринки – типізована носійка рис українського народного характеру: емоційна, чуттєва та романтична натура зі стійкими моральними переконаннями, яка живе коханням і заради кохання. Автор підкреслює духовну та моральну красу дівчини. Ключовими для розуміння жіночої лірики авто- ра є символіко-метафоричні образи серця і душі, які найповнішою мірою відтворюють душевний стан жінки. Тему переважно нещасливої любові розкривають мотиви розлуки, тяжких мук за втраченим коханням, туги за зрадливим обранцем і намагання воскресити своє почуття хоча б у снах, фантазіях чи мріях. З’ясовано основні стильові особливості жіночої лірики Г. Чупринки: творче засвоєння фольклорної традиції, зокрема, народнопісен- ної; асоціативно-символістське образотворення. Поезія насичена епітетами та пестливими словами, увиразнена яскравою метафорикою і порівняннями, що зазвичай мають фольклорне та символічне підґрунтя.

https://doi.org/10.52726/as.humanities/2021.2.6
PDF